АМСФЗ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ

Акредитований провайдер з підтвердженим рівнем якості навчальних процесів

4 денний практикум складається з більш ніж 30 кейсів з опрацюванням розрахунків, формуванням кореспонденцій рахунків та відображенням у фінансовій звітності. Насичена програма: дуже детально та на реальних прикладах!

🗓

⏰Час: 9:30 – 16:30

🎯План навчання:
✔Тема 1. Концептуальна основа фінансової звітності
Кейс 1.1 Застосування критеріїв визнання елементів фінансової звітності
Кейс 1.2 Застосування дисконтування в МСФЗ-звітності
✔Тема 2. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо необоротних активів
Кейс 2.1. Формування первісної вартості основних засобів з урахуванням забезпечень на ліквідацію
Кейс 2.2. Багатокомпонентний облік основних засобів
Кейс 2.3. Облік переоцінок основних засобів за методами індексування та анулювання
Кейс 2.4. Знецінення основних засобів (зменшення корисності активів)
Кейс 2.5. Розрахунок цінності використання активу
Кейс 2.6. Практичні аспекти класифікації та обліку інвестиційної нерухомості.
Кейс 2.7. Облік інвестиційної нерухомості
Кейс 2.8. Визнання нематеріальних активів, створених самостійно.
✔Тема 3. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо оборотних активів
Кейс 3.1. Створення резервів знецінення запасів та облік втрати їх споживчих якостей
Кейс 3.2. Визнання необоротних активів, призначених для продажу
Кейс 3.3. (продовження кейсу 3.2) Відмова від планів з продажу необоротних активів
✔Тема 4. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо нефінансових зобов’язань
Кейс 4.1. Облік планів виплат працівникам на основі актуарних розрахунків.
Кейс 4.2. Облік створення забезпечень.
✔Тема 5. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо доходів і витрат
Кейс 5.1. Облік виручки за п’ятиступінчастою моделлю визнання.
Кейс 5.2. Облік виручки за багатокомпонентними угодами.
Кейс 5.3. Облік виручки на дату та прогресивно.
Кейс 5.4. Облік виручки із змінною компонентою.
Кейс 5.5. Облік безоплатно отриманих активів (державних грантів).
Кейс 5.6. Облік доходів і витрат від змін валютних курсів.
Кейс 5.7. Облік капіталізації витрат на позики.
Кейс 5.8. Облік доходів і витрат в операціях оренди.
✔Тема 6. Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо фінансових інструментів
Кейс 6.1. Облік довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою вартістю.
Кейс 6.2. Облік боргових інструментів за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід
Кейс 6.3. Облік відкладеної (реструктуризованої) дебіторської заборгованості
Кейс 6.4. Облік позик з неринковими ставками
Кейс 6.5. Класифікація фінансових інструментів як капіталу або зобов’язань
Кейс 6.6. Застосування моделі знецінення на основі очікуваних кредитних збитків до фінансових інструментів
Кейс 6.7. Застосування моделі знецінення з використанням матриці резервів
✔Тема 7. Підготовка до формування фінансової звітності за МСФЗ
Кейс 7.1. Відображення у фінансовій звітності подій після звітної дати.
Кейс 7.2. Подання у фінансовий звітності припиненої діяльності.
Кейс 7.3. Розрахунок базового та розбавленого прибутку на акцію.

 
Базова вартість: 8 500 грн.
 
*Знижена вартість за навчання діє за умови ранньої реєстрації в зазначений термін.
 

Лектор

ОЛЕНА ХАРЛАМОВА

 Ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССА DipIFR , ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з фінансового обліку, звітності та МСФЗ.

Програми навчання МАСБА - 2020

Наші викладачі

Харламова Олена Вікторівна

Генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “МАСБА”, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської ГС “ПAБУ”, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

Манько Надія Федорівна

Директор ТОВ «АФ «Надійність», сертифікований аудитор, член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області.

Зацерковна Тетяна Миколаївна

Генеральний директор ТОВ «СЕЙЯ-КИРШ-АУДИТ», сертифікований аудитор, заступник Голови Громадської ради при Державній фіскальній службі у м.Києві, експерт з МСФЗ, DipIFR, заслужений економіст України, член ГС "ПАБУ".

Давидюк Тетяна Вікторівна

Професор кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», керівник Харківського представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», сертифікований аудитор, ICFM, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, експерт з управлінського обліку.

Новіченко Людмила Степанівна

Доцент кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», директор ТОВ «Центр розвитку аудиту», сертифікований аудитор України, кандидат економічних наук.

Рубітель Ольга Юріївна

Сертифікований аудитор з практичним аудиторським досвідом, ACCA DipIFR, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, професійний викладач.