МСФЗ-таксономія 2021: актуальна версія з поправками 2020 року

24 березня 2021 року Фонд МСФЗ опублікував Таксономію МСФЗ 2021, яка базується на Стандартах МСФЗ станом на 1 січня 2021 року, включаючи ті, що були видані, але ще не набрали чинності.

Нагадаємо, що таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ для сприяння поданню в електронному форматі фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ. Система Таксономії МСФЗ містить конкретні коди, які використовуються для ідентифікації інформації, що розкривається у фінансовій МСФЗ-звітності. Таксономія МСФЗ також включає елементи, що відображають загальну практику звітування компаніями, які застосовують МСФЗ (загальноприйнята практика).Таксономія МСФЗ реглярно оновлюється відповідно до змін та доповнень, що вносяться до стандартів.

Таксономія МСФЗ 2021 включає зміни до Таксономії МСФЗ 2020, що відображають змінені стандарти МСФЗ:

  • Поступки з оренди, пов’язані з Covid-19 (Поправка до МСФЗ 16 Оренда, видана у травні 2020 року);
  • Основні засоби – надходження до дати, коли об’єкт стає придатним для використання за призначенням (Поправка до МСБО 16 Основні засоби, видана у травні 2020 року;
  • Зміни до МСФЗ 17 Договори страхування та продовження тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9 (Поправки до МСФЗ 4, видані в червні 2020 року; і
  • Реформа базових процентних ставок – Фаза 2 (Зміни до МСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка , МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації , МСФЗ 4 Договори страхування та МСФЗ 16 Оренда, видані у серпні 2020 року.

Таксономія МСФЗ 2021 також включає нові елементи загальної практики:

  • розкриття інформації, пов’язаної з МСБО 19 Виплати працівникам; і
  • інформація, представлена ​​у фінансовій звітності.

Джерело: https://www.ifrs.org/news-and-events/2021/03/ifrs-foundation-publishes-ifrs-taxonomy-2021/

Залишити відповідь