МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»

✔️МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» – міжнародний стандарт фінансової звітності, який встановлює порядок розкриття інформації за фінансовими інструментами, діє з 01.01.2007 року. Дата останньої зміни — 2019 рік. Даний стандарт доповнює МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».

📍Мета стандарту — встановити порядок розкриття інформації, що дозволяє оцінювати значимість фінансових інструментів для компаній, характер і ступінь пов’язаних з ними ризиків і спосіб їх управління компанією.

МСФЗ (IFRS) 7 застосовується щодо визнаних і невизнаних фінансових інструментів, де визнані фінансові інструменти включають фінансові активи і зобов’язання, які входять в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9, а невизнані фінансові інструменти включають деякі фінансові інструменти, які не входять до сфери застосування МСФЗ (IFRS ) 9. МСФЗ (IFRS) 7 застосовується до договорів з купівлі або продажу нефінансової статті, які входить у сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9.

Стандарт вимагає розкриття інформації про значимість фінансових інструментів:

🔸у звіті про фінансовий стан (дані про фінансові активи та зобов’язання за категоріями);
🔸дані про використання обліку за справедливою вартістю;
🔸дані про зміну класифікації та припинення визнання фінансових інструментів;
🔸дані про передачу активів в заставу;
🔸відомості про вбудовані похідні інструменти;
🔸інформація про порушення умов договорів;
🔸дані про взаємозалік фінансових активів та зобов’язань);
🔸вплив фінансових інструментів на результати діяльності компанії, про відображення доходів, витрат, прибутків, збитків, процентних доходів і витрат, доходів по комісіях і збитків від знецінення;
🔸розкриття іншої інформації про облікову політику, облік хеджування та справедливу ​​вартість кожної групи фінансових активів і зобов’язань;
🔸оцінка ризиків по кожній групі ризиків і процедури управління ними;
🔸кількісна оцінка ризиків по кожній групі ризиків з окремою оцінкою кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику.

📌До речі, питання розкриття кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику детально і з прикладами розкриті у вебінарі Олени Харламової “Ризики в МСФЗ-звітності: розрахунки та приклади розкриття”. Докладніше про розкриття ризиків за посиланням👉👉👉 http://amsfo.com.ua/e/ryzyky-v-msfz-zvitnosti/