МСФЗ і професійні оцінювачі: точки перетину

МСФЗ і оцінювачі…

Кожна компанія, яка стикається з необхідністю визначення справедливої вартості, замислюється – залучати оцінювача чи ні? Насправді ж немає в МСФЗ вимог щодо обов’язковості залучення оцінювачів. Цікаво, що в текстах всіх МСФЗ про оцінювачів згадується … скільки б Ви думали … 11 разів. В наступному контексті:

 

  • МСФЗ 3 – придбання бізнесу (витрати, пов’язані з придбанням, у тому числі на гонорари оцінювачам, визнаються як витрати в тих періодах, у яких витрати були понесені)

  • МСБО 40 – оцінка справедливої вартості інвестиційної нерухомості (заохочується (але не вимагається), щоб справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначалася незалежним оцінювачем, який є визнаним фахівцем відповідної кваліфікації та має недавній досвід оцінювання інвестиційної нерухомості, що розташована в подібній місцевості та належить до подібної категорії) + розкриття інформації про залучення такого оцінювача

  • МСБО 16 – розкриття інформації про залучення (чи незалучення) оцінювача для оцінки справедливої вартості основних засобів, якщо об’єкти основних засобів подано у звітності за переоціненими сумами

  • МСФЗ 17 – грошові потоки в межах страхового контракту (включають витрати на розгляд вимог про страхові виплати, включаючи винагороди оцінювачам збитків)

  • МСФЗ для МСП – розглядають гонорари оцінювачам як додаткові витрати в контексті визначення чи перевищують додаткові витрати і надмірні зусилля на одержання інформації вигоди, які потенційні користувачі фінансової звітності МСП отримали б від наявності в них такої інформації) + розкриття інформації про залучення (чи незалучення) оцінювача для оцінки справедливої вартості інвестиційної нерухомості та основних засобів.

Тобто прямої вимоги про обов’язкове залучення оцінювачів немає. Але… З іншої сторони, компетенцій, навичок і інформації у самих компаній не вистачає для достовірних розрахунків, та й відповідальність не хочуть на себе брати, краще заручитися звітом оцінювача. Цікаво, як підприємства в таких ситуаціях діють? В нашому Дискусійному МСФЗ-клубі ми провели опитування, яке показало, що 94% респондентів відповіли, що залучають оцінювачів для визначення справедливої вартості, 3% залучають, якщо відсутні спостережувані дані (1-й рівень ієрархії за МСФЗ 13), і 3%, що залучають іноді. Тобто більшість компаній все ж таки звертаються за професійною оцінкою. А які переваги чи, навпаки, застереження Ви бачите в залученні професійних оцінювачів?