АМСФЗ

Вебінар у запису!

МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти

У сучасних умовах оренда набуває все більшої актуальності. 2019 рік став першим роком застосування нових правил оренди, викликавши труднощі особливо у орендарів. Зміна концепції обліку і відображення операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у фінансовій звітності. За цих обставин актуальними для суб’єктів аудиторської діяльності постають питання щодо впливу застосування МСФЗ 16 “Оренда” на облік операцій оренди та їх подання у МСФЗ-звітності.

Предметом теми є комплекс теоретичних та практичних питань застосування МСФЗ 16 “Оренда”.

Метою безперервного професійного навчання аудиторів за темою є систематизація теоретичних знань та набуття аудиторами професійних навичок практичного застосування положень МСФЗ 16 “Оренда”.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Огляд МСФЗ 16 «Оренда»

✅ Модуль 2 Оренда як договір: основні ознаки, вимоги та виключення

✅ Модуль 3 Облікова політика з оренди

✅ Модуль 4 «Вища» математика оренди

✅ Модуль 5 Оцінка прав та зобов’язань оренди

✅ Модуль 6 Модифікація оренди

✅ Модуль 7 Оренда в орендодавця: що змінилось?

✅ Модуль 8 Оренда земельних ділянок

✅ Модуль 9 Валютна компонента, індекси інфляції та інші варіації: як рахувати та обліковувати?

✅ Модуль 10 Подання та розкриття у Примітках інформації про оренду: вимоги та практичні приклади.

✅ Модуль 11 Податкові аспекти операцій з  оренди: податок на прибуток та ПДВ

✅ Модуль 12 Зміни в договорах оренди на прикладах: облік модифікацій за МСФЗ

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектори:

ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор;

РОГОЗНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, директор Консалтингового агентства «Старт», керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету, автор численних публікацій з питань практичного застосування МСФЗ, член Ради ФПБАУ, експерт з питань МСФЗ та аудиту, AССА DipIFR, IFА, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти

1700 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн