МСБО & МСФЗ: коли і чому відбулася заміна?

📜Історично початок розробки Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку припадає на 1973 рік. Майже за 20 років Комітетом з МСБО було розроблено 4️⃣1️⃣ Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку.

Проте на початку 2000-х років сформувалося усвідомлення, що стандарти не повинні регулювати облік, оскільки це процес (техніка) створення результату, а результатом є фінансова звітність, і саме її доречно уніфікувати. Бухгалтерський облік як процес ґрунтується безпосередньо на непохитних постулатах та елементах його методу (документування, оцінка, подвійний запис, рахунки тощо), і це не потребує додаткового регулювання. Натомість фінансова звітність, як результат цього процесу, має ґрунтуватися на єдиних засадах, які й містяться в обліково-звітних стандартах. Тому, починаючи з 2001 року Радою з МСФЗ розробляються Міжнародні стандарти не бухгалтерського обліку, а саме фінансової звітності, які поступово замінюють МСБО та охоплюють все нові сфери й елементи фінансової звітності. Станом на 2021 рік розроблено 1️⃣7️⃣ Міжнародних стандартів фінансової звітності, які мають стати орієнтиром для уніфікації фінансової звітності у світовому масштабі.