МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» поправки Ради з МСФЗ

Ви вже в курсі, что 14 травня Рада з МСФЗ прийняла декілька поправок до МСФЗ. Я раніше писала про МСБО 16 “Основні засоби”, тепер черга дійшла до МСБО 37 “Забезпечення, умовни зобов’язання та умовни активи». Ще в грудні 2018 року Рада з МСФЗ опублікувала для громадського обговорення ці поправки. І ось давні дискусії щодо витрат, які компанії включають при оцінці того, чи буде договір обтяжливим, завершилися. Рада з МСФЗ доповнила МСБО 37 положенням про те, що вартість виконання контракту включає витрати, які безпосередньо пов’язані з контрактом (п.68). Стандарт доповнений п.68А з прикладами витрат, які безпосередньо пов’язані з договором на поставку товарів або послуг:

– прямі трудові витрати (наприклад, заробітна плата працівників, які виробляють і поставляють товари або надають послуги безпосередньо контрагенту);
– прямі матеріальні витрати (наприклад, матеріали, що використовуються при виконанні контракту);
– розподілені витрати, які безпосередньо пов’язані з контрактом (наприклад, витрати на управління контрактами і нагляд за ними; страхування; амортизація інструментів, обладнання та активів у формі права користування, які використовуються при виконанні контракту);
– витрати, явно віднесені на рахунок контрагента за договором; а також
– інші витрати, понесені тільки тому, що підприємство уклало договір (наприклад, платежі субпідрядникам).
При цьому загальні та адміністративні витрати не стосуються безпосередньо договору, якщо тільки вони не відносяться на рахунок конкретного контрагента за договором.
Ефективна дата поправки – 1 січня 2022 року.

Якщо бажаєте бути в тренді новин МСФЗ – підписуйтесь на наші новини на сайті http://amsfo.com.ua/e