АМСФЗ

Вебінар у запису!

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування

Аудиторська діяльність регулюється, зокрема, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII та Міжнародними стандартами аудиту. Дані стандарти допомагають аудитору надавати аудиторські послуги з професійною компетентністю та належною ретельністю. Наявний серед них  Міжнародний стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» розглядає відповідальність аудиторської фірми за розроблену та впроваджену систему контролю якості для аудиторських послуг. Внаслідок цього актуальність набувають практичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення аудиторськими фірмами внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Ефективне контрольне середовище – must have нашого часу або зона відповідальності керівництва в системі контролю якості

✅ Модуль 2. Оцінка персоналу аудиторської компанії: відповідність, якість і потенціал працівників компанії

✅ Модуль 3. Професійний скептицизм як помічник належному прийняттю професійного судження

✅ Модуль 4. Винагорода персоналу в світлі концепції управління людськими ресурсами

✅ Модуль 5. Сутність, місце і роль аудиторських процедур у процесі отримання аудиторських доказів

✅ Модуль 6. Майстерня аудитора: прийоми аудиту або практика застосування аудиторських процедур

✅ Модуль 7. Конструктивний процес взаємодії з управлінським персоналом під час аудиту

✅ Модуль 8. Алгоритм отримання аудитором відповідного рівня впевненості через застосування  рівня суттєвості

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: РУБІТЕЛЬ ОЛЬГА ЮРІЇВНА, інспектор Комітету з контролю якості Аудиторської палати України, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, експерт з питань аудиту, ACCA DipIFR, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування

480 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн