Методи оцінки змінної компенсації за МСФЗ 15 “Виручка по контрактам з клієнтами”

📋За наявності змінної компенсації компанія, виступаючи в ролі продавця, повинна оцінити суму компенсації, на яку продавець матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг покупцю (п. 50 МСФЗ 15).

Продавець відповідно до вимог п. 53 МСФЗ 15 має оцінити суму змінної компенсації, використовуючи один із зазначених далі методів, залежно від того, який метод, за очікуванням продавця, наддасть кращий прогноз суми компенсації, на яку він матиме право:

🔺(a) Очікувана вартість – очікувана вартість це сума зважених на ймовірність значень діапазону можливих сум компенсації. Очікувана вартість може бути належною оцінкою суми змінної компенсації, якщо суб’єкт господарювання має велику кількість договорів з подібними характеристиками.

🔺(б) Найімовірніша сума – найімовірніша сума це одне, найімовірніше значення у діапазоні можливих сум компенсації (тобто один найімовірніший результат договору). Найімовірнішою сумою може бути відповідна оцінка величини змінної компенсації, якщо договір має тільки два можливих результати (наприклад, покупець або поверне товар, або ні).

📌Рекомендуємо в обліковій політиці закріпити метод оцінки суми змінної компенсації, який має застосовуватися послідовно протягом терміну дії договору та до аналогічних договорів з покупцями. На вимогу п. 59 МСФЗ 15 на кожну дату фінансової звітності слід оновлювати, виходячи з досвіду та наявності історичної інформації, та затверджувати облікові оцінки, які використовуватимуться при визначенні суми змінної компенсації.