Менеджерські звіти: що планується розкривати

👆На минулих тижнях ми розпочали розповідати про очікувані зміни в PS ( Practice Statement ) 1 “Коментарі керівництва” (“Очікуване оновлення” і “Чого чекати в 2021 році”).

📜Перед тим, як розглядати структуру і зміст менеджерського звіту, нагадаємо, що розкриття інформації в ньому має на меті досягнення трирівневої ієрархії цілей – специфічні, оціночні і базові цілі.
🔸Специфічні цілі орієнтовані на особливі інформаційні потреби інвесторів і кредиторів, як користувачів звітності, у тому числі і менеджерських звітів.
🔸Оціночні цілі орієнтовані на оцінки, що застосовуватимуться в кожному розділі звіту, а базові – це загальні цілі, орієнтовані на загальні інформаційні потреби користувачів. Тож, якщо приймати рішення щодо розкриття тієї чи іншої інформації в менеджерських звітах, її потрібно протестувати буде на відповідність цим цілям.

📍Відтак, пройдемося по основних розділах менеджерського звіту.
В першому розділі має розкриватися бізнес-модель компанії, яка пояснює як саме організація генерує грошові потоки. Бізнес-моделі можуть бути вертикальними або горизонтальними, а також компанії можуть мати декілька бізнес-моделей. До речі, в мінливому світи і на високих швидкостях в бізнесі моделі можуть змінюватися, що також буде потрібно розкривати в цьому розділі.

Наступний розділ розкриватиме короткострокові, середньострокові та довгострокові стратегії компанії. Очікується, що розкриття стратегій допоможе відслідковувати успіхи в їх досягненні, а значить і ефективність менеджменту. Крім того, успіхи в реалізації стратегій можливо буде оцінювати і за певними ключовими показниками ефективності, які також мають розкриватися.

📌Кожний бізнес покладається на ключові ресурси. Ресурси можуть бути матеріальні (природні або виробничі тощо) та нематеріальні (технології, ноу-хау..). Сьогодні є компанії, які тримаються на особистостях – і це теж свого роду ресурси. Тож в менеджерських звітах очікується розкриття інформації про те, які ресурси є ключовими для компаній. До речі, цей розділ, напевно, буде багатим на цифрову інформацію.
Будь-який бізнес – це діяльність, що супроводжується ризиками, про що дуже важливо знати користувачам. Отже менеджерські звіти мають розкривати ключові ризики і способи протидії ним.

Бізнес не є відокремленим від зовнішнього середовища, яке може суттєво впливати на нього через політичну обстановку, юридичну систему, економічні умови в країні, технологічний розвиток, соціальну напруженість, культурні особливості та/або природне оточення. Користувачам важливо розуміти позитивний чи негативний вплив чинять ці фактори на бізнес, що логічно «лягає» в менеджерський звіт.
І завершальним розділом має стати розділ, що описує фінансовий стан і фінансові результати. Чи не буде він дублювати фінансову МСФЗ-звітність?

Ні, не буде. Оскільки МСФЗ-звітність не містить думки керівництва про «якість фінансового стану і фінансових результатів», а лише надає користувачам фактографічну інформацію, на підставі якої користувачі мають самостійно зробити висновки. 📝А менеджерський звіт – це можливість висловити власне ставлення компанії до фінансового стану і результатів, якщо бажаєте – за необхідності виправдатися перед користувачами, наводячи свої аргументи на свій захист. Цей розділ також надає можливість розкрити очікувані перспективи фінансового стану і результатів, що точно не розкриє фінансова звітність, а це буде дуже цінним її доповненням.