Короткий огляд новин Ради з МСБО за липень-2021

Літо – не самий активний робочий період. Проте Раді з МСБО є чим поділитися з цього приводу.

📍Передусім, 1 липня 2021 року до виконання обов’язків голови Ради з МСБО приступив Андреас Баркоу, який зайняв місце Ханса Хугерворста. Поки що він тільки дав своє інтерв’ю, в якому розповів про свою кар’єру, досвід роботи у Фонді та про пріоритети на найближчі кілька років. За словами Андреаса Баркоу пріоритетами Ради на найближчі роки будуть підтримка актуальності стандартів у мінливому середовищі, цифровізація фінансової звітності, орієнтація на глобальні тренди (стійкість, кліматичні розкриття, внутрішньозгенерований інтелектуальний капітал), послугоорієнтованість економіки (яка переважає товароорієнтованість), а також продовження формування довіри до МСФЗ, підвищення гнучкості Ради з МСБО і удосконалені зовнішніх комунікацій зі стейкхолдерами.

📍По-друге, в липні піклувальники Фонду МСФЗ провели два вебінари, які висвітлювали їх роботу щодо стійкості. Піклувальники провели засідання 26 липня 2021 року, під час якого вони обговорили домовленості щодо започаткування нової ради зі сталого розвитку (назва поки що умовна).

📍По-третє, 28 липня 2021 року Радою з МСБО запропоновано чергові незначні зміни до вимог переходу для страховиків, які вперше застосовують МСФЗ 17 «Договори страхування» та МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”. Ці зміни стосуються виключно переходу і не зачіпають інші аспекти МСФЗ 17 «Договори страхування». У разі прийняття поправки буде дозволено при первинному застосуванні МСФЗ (IFRS) 17 представляти порівняльну інформацію про фінансовий активі так, як якщо б до нього раніше застосовувалися вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки.

Крім зазначеного вище, Рада з МСБО пропонує скорочені вимоги до розкриття інформації для дочірніх компаній, а точніше новий МСФЗ, який дозволив би дочірнім компаніям, що відповідають вимогам, застосовувати Стандарти МСФЗ зі зменшеним набором вимог до розкриття інформації. Пропозиції покликані полегшити фінансову звітність для відповідних дочірніх компаній, одночасно задовольняючи потреби користувачів їх фінансової звітності.

📌І ще одна важлива подія липня – на засіданні 21 липня 2021 року Рада з МСБО продовжила період коментарів для консультацій з питань пілотного підходу до розкриття інформації на рівні стандартів. Період консультацій продовжено до 12 січня 2022 року. Незвично довгий період коментарів пояснюється унікальною природою пропозицій та значним новим мисленням, закладеним у них.