Корективи до оновленого плану роботи IASB на 2021 рік

🗓Після засідання 24-27 травня 2021 року IASB (Рада з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку) оприлюднила оновлений робочий план. Це оновлення IASB висвітлює попередні рішення, в які були внесені деякі корективи. Проекти, на які впливають ці рішення, можна знайти в робочому плані.

Проекти з розробки стандартів:
🔹”Коментарі керівництва” (PS 1). Нещодавно вийшла попередня версія Практичного керівництва, але щодо неї будуть прийматися відгуки до 23 листопада. Рада з МСФЗ очікує дійти остаточного висновку лише в першому півріччі 2022 року.
🔹За проектом “Галузі тарифного регулювання” ще триватимуть консультації до кінця червня. Тому висновок за підсумками отриманих відгуків будуть обговорювати у четвертому кварталі 2021 року.

Проекти удосконалення стандартів:
🔹Відкладені податки, пов’язані з активами й зобов’язаннями, які виникають в рамках єдиної транзакції (поправки до IAS 12 ”Податки на прибуток”). Проект вже прибрали з планів, адже 7 травня вийшов підсумковий варіант.
🔹Орендні зобов’язання в угодах продажу з подальшою орендою. На травневій зустрічі обговорили отримані відгуки до майбутнього стандарту, а готове рішення з приводу подальших напрямків роботи буде в третьому кварталі цього року.

Дослідницькі проекти включають видобувну галузь, гудвіл та знецінення. Рішення щодо майбутніх напрямків роботи за цими проектами будуть прийняті в третьому кварталі.

☝IASB також у 2021 році планує працювати над іншими проектами, серед яких IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12. Так само як у випадку з видобувними галузями, заплановано обговорення отриманих на звернення відгуків в наступному місяці.