Концепція суттєвості в стандартах МСФЗ та у фінансовій звітності

📜Сьогодні хочемо розглянути концепцію суттєвості в МСФЗ, застосування її кількісних та якісних критеріїв до річної та проміжної звітності, з урахуванням поправок до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” і МСБО 8 “Облікові політики…”, що вступили в силу в 2020 році.

📍Концепція суттєвості

Суттєвість є одним із найважливіших понять у фінансовій звітності. Адже компанія виносить судження про суттєвість, коли приймає рішення щодо визнання, оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності.

«Інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення або МАСКУВАННЯ вплинуть на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, прийняті на основі цих фінансових звітів …».

МСБО 1 уточнює, що суттєвість залежить від характеру або кількісної значущості інформації, і що компанія оцінює суттєвість інформації в контексті її фінансової звітності, що розглядається в цілому.

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО 1 і МСБО 8, які додали МАСКУВАННЯ інформації до визначення суттєвості. МСБО 1 пояснює, що інформація є замаскованою, якщо вона розкрита за допомогою «розпливчастих або неоднозначних формулювань» або «ховається» за несуттєвою інформацією таким чином, що користувач не може зрозуміти, чи є вона суттєвою.

📍Суттєвість: кількісні критерії

Відправною точкою для аналізу кількісних характеристик суттєвості, як правило, є певна частка чистого прибутку або інший показник фінансової звітності. МСБО 1 вимагає окремої та сукупної оцінки суттєвості статей звітності. Тобто, не суттєва стаття може стати суттєвою, в сукупності з окремими несуттєвими статтями.

📍Суттєвість: якісні критерії

Стаття не може розглядатися як несуттєва тільки тому, що вона знаходиться нижче певного кількісного порогового значення. Коли спотворення робиться навмисно для досягнення певного уявлення або результату, спотворення вважається суттєвим, незалежно від суми. Це пов’язано з тим, що такого спотворення не було б, якби компанія не очікувала, що воно вплине на рішення, що приймаються користувачами фінансової звітності.

📍Суттєвість в проміжній фінансовій звітності

Оцінка суттєвості стає складнішою при застосуванні кількісних критеріїв суттєвості до проміжної фінансової звітності. МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність” роз’яснює, що суттєвість в проміжній фінансовій звітності повинна оцінюватися щодо фінансових результатів проміжного періоду, а не прогнозу результатів за повний рік.

📌До речі, у нашому “Маркеті вебінарів 24/7” є цікавий вебінар “Суттєвість в МСФЗ-звітності: методологія і розрахунки”. Традиційно принцип суттєвості пов’язується з аудитом, що цілком пояснюється наявністю окремого МСА 320 «Суттєвість в аудиті». Одночасно принцип суттєвості відіграє не менш важливу роль і в обліковій сфері, а саме при формуванні фінансової звітності. Наразі суттєвість безпосередньо впливає і на подання та розкриття інформації у фінансовій звітності через процес агрегування несуттєвих та виокремлене подання суттєвих статей та елементів фінансової звітності.

Детальніше про вебінар Ви можете ознайомитись за посиланням: http://amsfo.com.ua/e/suttievist-v-msfz-zvitnosti/