АМСФЗ

Вебінарні програми у зручний час 24/7!

Вебінар у запису

Консолідація МСФЗ-звітності: методика + техніки + приклад

Для компаній, які мають дочірні підприємства, підготовка консолідованої звітності є практично обов’язковою. З одного боку це вимога законодавства. З іншого – менеджменту і інвесторів. Консолідована фінансова звітність дозволяє побачити реальний фінансовий стан і результати групи як єдиної одиниці бізнесу. Як визначити правильно групу і відносини контролю, як правильно застосувати метод придбання, як скласти консолідовану МСФЗ-звітність – про все це і навіть більше ми будемо говорити на авторському онлайн-курсі Олени Харламової «Консолідація МСФЗ-звітності: методика + техніки + приклад», який складається з 4 вебінарів і включає розгляд консолідаційних стандартів на прикладах та вирішення наскрізної задачі з консолідації в Excel (учасникам буде наданий файл для участі в практикумі).

Кому буде корисний цей онлайн-курс:

Онлайн-курс буде цікавий і корисний головним бухгалтерам, бухгалтерам, внутрішнім аудиторам, фінансовим директорам, працівникам аудиторських компаній.

Ваші ключові переваги участі у онлайн-курсі:

 • ✅ 10+ годин якісного контенту про методику, техніку та складання консолідованої фінансової звітності
 • ✅ 30+ консолідаційних коригувань, які будуть відпрацьовані в ході практикуму в наскрізному прикладі консолідації в Excel
 • ✅ 50+ практичних прикладів з розрахунками, необхідними в процесі консолідації МСФЗ-звітності
 • ✅ економія як мінімум 75+ годин часу на самостійний пошук і систематизацію ключової інформації щодо консолідованої фінансової звітності
 • ✅ 100+ слайдів роздаткового матеріалу в електронному форматі

В програмі онлайн-курсу:

 • ✅ Об’єднання бізнесу (визначення, ідентифікація, приклади)
 • ✅ Метод придбання (визначення покупця, в т.ч. в неочевидних ситуаціях, визначення дати придбання та її ознаки, ідентифікованість активів і зобов’язань, визнання та оцінка ідентифікованих придбаних активів, прийнятих зобов’язань, визнання та оцінка об’єктів, відсутніх у фінансовій звітності, виключення з правил визнання та оцінки, визнання неконтрольованої частки в об’єкті придбання та її оцінка за різними методами, визнання та оцінка повного та пропорційного гудвілу чи прибутку від вигідної покупки, форми компенсацій в угодах придбання бізнесу та їх облік)
 • ✅ Контроль як основа консолідації (долі володіння, ознаки контролю, владні повноваження, неочевидні контролі)
 • ✅ Техніки консолідації (облікові політики, дати звітностей, елімінації, внутрішньогрупові операції на прикладах)
 • ✅ Асоційовані і спільні компанії (контроль, впливи, ознаки, особливості обліку, метод участі в капіталі на прикладах)
 • ✅ Коротко про окрему фінансова звітність і комбіновану фінансова звітність
 • ✅✅✅ ПРАКТИКУМ ✅✅✅ – наскрізний приклад консолідації звіту про фінансовий стан і звіту про прибутки і збитки з використанням Excel

Онлайн-курс проводиться в інтерактивній формі і передбачає виконання практичних завдань разом з лектором. Тренінг супроводжується спеціально розробленими навчальними роздатковими матеріалами українською мовою.

За результатами навчання учасники отримають сертифікат від Агентства з МСФЗ.

Аудиторам зараховується як короткострокові заходи з безперервного професійного навчання з видачею сертифіката!

Сертифікат

Сертифікат про участь на 14 академічних годин

Зручність оплати. 

Сплатіть зручним способом (платіжною карткою VISA або MasterCard, Приват24, за реквізитами або по рахунку)

запис трансляції

Онлайн-курс

Лектор Олена Харламова

Консолідація МСФЗ-звітності: методика + техніки + приклад

4000 грн.

3600 грн.

Лектор

Олена Харламова – ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, головний науковий співробітник відділу методології бухгалтерського обліку ДННУ “Академія фінансового управління”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

Отримати запис вебінару


Консолідація МСФЗ-звітності: методика + техніки + приклад