Коментар EFRAG щодо нових підходів до розкриття інформації у фінансовій МСФЗ-звітності

EFRAG (Європейська консультативна група з фінансової звітності) поділилася власним баченням стосовно пропозицій Ради з МСФЗ щодо нового підходу до розкриття інформації у фінансовій МСФЗ-звітності, і «пілотного» впровадження цих вимог до розкриття інформації в IFRS 13 “Оцінка справедливої ​​вартості” і IAS 19 “Виплати працівникам”.  Консультації будуть тривати майже до кінця жовтня 2021 року, проте EFRAG вже надала свої коментарі, в яких висловила:
  • свою прихильність до запропонованого підходу до розробки вимог до розкриття інформації як спосібу поліпшення їх актуальності в очах користувачів звітності завдяки більш суворій методології розробки
  • підтримку ідеї залучати користувачів й інші групи стейкхолдерів до розробки нових стандартів з самих ранніх стадій
  • занепокоєння, що сьогоднішній традиційний підхід «мінімальних вимог до розкриття», можливо, деякою мірою, і залишиться, але буде зустрічатися швидше як виключення, а йому на зміну прийде підхід «вгадування потреб користувачів», який доведеться застосовувати в умовах відсутності будь-яких конкретних переліків розкриття інформації в МСФЗ-звітності, що також ускладнить завдання для аудиторів і регуляторів.

Відповідно EFRAG вважає, що мають залишитися певні обов’язкові розкриття інформації, які забезпечуватимуть щонайменше порівнянність фінансової звітності, і додаткові розкриття, що відображатимуть специфічні для компаній аспекти. В цьому контексті EFRAG бачить задачу Ради з МСФЗ в знаходженні балансу між обов’язковими та додатковими розкриттями. Для реалізації зазначених цілей EFRAG рекомендує Раді з МСФЗ детально опрацювати питання щодо ролі приміток до фінансової МСФЗ-звітності,  розширення впливу цифровізації на фінансову звітність, застосування концепції суттєвості та оцінки якості нагляду за фінансовою звітністю.

Цілком очевидно, що застосування нових підходів в умовах відсутності чітких переліків розкриття ускладнить долю укладачів фінансової звітності, бо вимагатиме розширення сфери застосування професійного судження, тому легких успіхів на цьому шляху очікувати не доводиться.