Ключові питання у фокусі уваги Комітету з інтерпретацій МСФЗ у червні 2020 року | Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів‎

МАСБА – Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів‎

Ключові питання у фокусі уваги Комітету з інтерпретацій МСФЗ у червні 2020 року

Комітет з інтерпретацій МСФЗ анонсував засідання 16 червня 2020 року, на якому будуть обговорюватися 4 питання.

1 – МСФЗ 16 Оренда – продаж та зворотна оренда зі змінними платежами (за операцією купівлі-продажу та оренди зі змінними платежами пропонується продавцю-лізингоодержувачу визнавати зобов’язання з оренди на дату угоди, навіть якщо всі платежі за оренду є змінними і не залежать від індексу або ставки, що відображає спосіб оцінки права користування для визначення прибутку або збитку від операції купівлі-продажу)

2 – МСБО 12 Податки на прибуток – відкладений податок, пов’язаний з інвестицією в дочірнє підприємство (компаніям при оцінці балансової вартості своїх інвестицій в дочірню компанію шляхом розподілу прибутку цієї дочірньої компанії, планують встановити вимогу застосовувати розподілену ставку податку для вимірювання відстроченого податкового зобов’язання, пов’язаного з його вкладенням у дочірнє підприємство)

3 – МСБО 38 Нематеріальні активи – Виплати за трансфер гравців (взагалі цікаве питання, що обговорюється ще з кінця 2019 року – коли футбольний клуб передає гравця в інший клуб, він визнає прибуток чи збиток у прибутку чи збитку, застосовуючи МСБО 38, а не МСФЗ 15. Раніше відмічалося, що нематеріальний актив можна класифікувати і як запас за МСБО 2, якщо він був придбаний для “підготовки” та продажу в звичайному бізнесі, але на сьогодні проектом для остаточного рішення порядку денного всі посилання на МСБО 2 вилучені)

4 – фінансування ланцюгів поставок – зворотний факторинг (нові вимоги до розкриття домовленостей, укладених для фінансування кредиторської заборгованості перед постачальниками)

Залишити відповідь

Закрити меню