Класифікація зобов’язань в МСФЗ: актуальні зміни

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності 15 червня 2020 р. випустила поправку, яка відкладає на один рік ефективну дату змін щодо класифікації зобов’язань як поточні або довгострокові (МСБО 1 “Подання фінансової звітності”).

Зміни щодо класифікації зобов’язань як поточних або довгострокових була випущена в січні 2020 року і первісно мала набути чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Однак у відповідь на пандемію covid-19 Рада відклала ефективну дату вступу в силу на один рік, щоб надати компаніям більше часу для внесення будь-яких змін до класифікації в результаті цих змін. Класифікація зобов’язань як поточних або довгострокових відтепер буде діяти для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати.