Історичний розвиток оцінки за справедливою вартістю та її наслідки для системи бухгалтерського обліку

🤔За останні два десятиліття в бухобліку активно розвивалася концепція справедливої ​​вартості — практика оцінки активів і зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю. Ця тенденція означає значний відхід від традиції бухгалтерського обліку, що ґрунтується на історичній собівартості.

Це має наслідки для всього світового бізнесу, оскільки облікова основа, будь то справедлива вартість або собівартість, впливає на вибір об’єкта інвестицій і управлінські рішення, з наслідками для економічної діяльності в цілому. Аргументом на користь обліку за справедливою вартістю є те, що вона робить бухгалтерську інформацію більш актуальною. Однак облік витрат за собівартістю вважається більш консервативним та надійним.

📜Облік за справедливою вартістю використовувався в деяких сумнівних практиках в період, що передував краху на Уолл-стріт 1929 року, і фактично був заборонений Комісією США з цінних паперів і бірж з 1930-х по 1970-і роки.

Після фінансової кризи 2008 року деякі вчені і експерти пов’язали широке поширення цього методу оцінки в показниках бухгалтерського обліку з діями банкірів та інших менеджерів напередодні кризи. Оскільки ціни на активи стрімко зростали до 2008 року, прибуток за справедливою вартістю був визнаний чистим прибутком і тому іноді використовувався як KPI, а також для розрахунку винагород топ-персоналу.

Проте, як Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку США (GAAP), так і Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) продовжують широко використовувати справедливу вартість — наприклад щодо деривативів і хеджування, опціонів на акції для співробітників, торгових фінансових інструментів, біологічних активів тощо.

📌До речі, нещодавно у нас пройшов цікавий вебінар “Справедлива вартість в МСФЗ-звітності: ключові вимоги та приклади розкриття”, на якому ми розібрали, які положення має містити облікова політика щодо справедливої вартості, які ключові судження і припущення розкриваються, а також з’ясували які розкриття вимагаються у разі однократних та регулярних оцінок і ще багато цікавих і корисних питань. Детальніше можете ознайомитись за посиланням: http://amsfo.com.ua/e/spravedlyva-vartist-v-msfz/