АМСФЗ

Вебінарні програми у зручний час 24/7!

Вебінар у запису!

Перехід на МСФЗ: податкові мотиви трансформаційних коригувань та виправлення помилок

Перехід на складання МСФЗ-звітності – це тривалий і складний процес. І однією з найважливіших складових такого переходу є саме ПОДАТКОВА. Практика свідчить, що в більшості випадків про податковий вплив переходу на МСФЗ-звітність замислюються вже на стадії подання першої фінансової звітності, коли процес трансформації вже позаду. А має бути навпаки! Про податкові наслідки наші експерти радять думати ще на стадії підготовки до трансформації, на етапі розробки облікових політик за МСФЗ. Вебінар податкового експерта Ірини Голошевич “Перехід на МСФЗ: податкові мотиви трансформаційних коригувань та виправлення помилок”, гарантовано допоможе Вам визначитися з вірними підходами до МСФЗ-трансформації з точки зору податкових ризиків!

Кому буде корисний цей вебінар:

Вебінар буде цікавий і корисний головним бухгалтерам, бухгалтерам, внутрішнім аудиторам, фінансовим директорам, працівникам аудиторських компаній

Ваші ключові переваги участі у вебінарі:

 • ✅ 3+ години якісного контенту і тільки про податкові аспекти МСФЗ-трансформації
 • ✅ 20+ податкових ризиків з експертними рекомендаціями щодо їх уникнення
 • ✅ економія як мінімум 30 годин часу на самостійний пошук і систематизацію податкових ризиків при переході на МСФЗ

В програмі вебінару:

 • ✅ Внесення змін до податкової звітності (причини, способи, наслідки)
  • – Виправлення помилок (норми ПКУ про виправлення помилок в податковій звітності). Взаємозв’язок між бухгалтерськими та податковими помилками
  • – Трансформаційні коригування (чи впливають бухгалтерські техніки на податковий результат?)
  • – Трансформаційні коригування в податкових роз’ясненнях
 • ✅ Визнання, припинення визнання, переоцінка необоротних активів (вплив цих трансформаційних операцій на податок на прибуток поточного та майбутніх періодів)
  • – Дооцінка (уцінка) основних засобів до умовної доцільної собівартості
  • – Припинення визнання основних засобів, що не відповідають критеріям визнання активами
  • – Визнання у первісній вартості основних засобів капіталізованих відсотків
  • – Визнання в первісній вартості основних засобів забезпечень на ліквідацію
  • – Виділення компонентів основних засобів
  • – Коригування, пов’язанні з переглядом оцінок щодо основних засобів (методи та терміни амортизації, ліквідаційна вартість)
  • – Коригування, пов’язанні з ремонтом основних засобів
  • – Визнання основних засобів, призначених для продажу
  • – Визнання інвестиційної нерухомості
  • – Коригування, пов’язанні з визнанням самостійно створених нематеріальних активів
  • – Орендні операції в форматі МСФЗ та їх вплив на податок на прибуток
 • ✅ Оборотні активи (запаси або інші оборотні активи)
  • – Рекласифікація тари, будівельних матеріалів (запасних частин, придбаних для основних запасів), МШП тощо
  • – Знецінення запасів, що мають чисту вартість реалізації меншу за собівартість
  • – Нарахування резервів знецінення під неліквіди
  • – Нарахування резерву знецінення запасів
 • ✅ Кредиторські та дебіторські заборгованості в перехідному періоді
  • – Визнання дисконту довгострокової дебіторської (кредиторської) заборгованості, що обліковується за номінальною вартістю за ПБУ
  • – Визнання дисконту короткострокової дебіторської (кредиторської) заборгованості, якщо сума дисконту суттєва
  • – Від резерву сумнівних боргів – до резерву під очікувані кредитні збитки
 • ✅ Забезпечення: податкові аспекти
  • – Забезпечення від ліквідацію основних засобів
  • – Забезпечення витрат на оплату праці (в т.ч. на оплату відпусток)

Шкода, що Ви не отримаєте чек-лист податкових ризиків при трансформації та переході на МСФЗ, практичні рекомендації щодо внесення змін до податкової звітності в результаті трансформації, експертну оцінку впливу трансформаційних коригувань за необоротними активами, запасами, дебіторською та кредиторською заборгованостями, забезпеченнями на податок на прибуток поточного та майбутніх періодів, якщо не приєднаєтесь 11 і 18 грудня об 11:00 до вебінару податкового експерта Ірини Голошевич “Перехід на МСФЗ: податкові мотиви трансформаційних коригувань та виправлення помилок”!

Сертифікат

Сертифікат про участь на 5,5 академічних годин

Зручність оплати. 

Сплатіть зручним способом (платіжною карткою VISA або MasterCard, Приват24, за реквізитами або по рахунку)

Вебінар

запис трансляції

Перехід на МСФЗ: податкові мотиви трансформаційних коригувань та виправлення помилок

1700 грн.

1450 грн.

Лектор

Голошевич Ірина – консультант-експерт з питань податкового та бухгалтерського обліку з практичним досвідом роботи з аудиторіями бухгалтерів підприємств різних сфер підприємницької діяльності, екс-випусковий редактор газети «Бухгалтерія», автор численних публікацій в газеті «Бухгалтерія» та збірок систематизованого законодавства й інших фахових виданнях

Отримати запис вебінару

Перехід на МСФЗ: податкові мотиви трансформаційних коригувань та виправлення помилок