IASB розглянула можливі поправки до МСФЗ 17 “Страхові контракти”

 

На своєму найближчому засіданні 24–27 травня 2021 р. IASB (Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку) обговорить питання обліку припинення визнаних фінансових активів, коли страховики вперше застосують МСФЗ 17 «Страхові контракти» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Предметом обговорення буде невідповідність бухгалтерського обліку між фінансовими активами та зобов’язаннями за договорами страхування, яка може виникнути, коли визнання фінансових активів буде припинено протягом порівняльного періоду. Невідповідність виникає тому, що суб’єктам господарювання заборонено перераховувати порівняльну інформацію щодо цих активів.

Оскільки пояснити цю невідповідність користувачам фінансової звітності було б складно і не додало б корисної інформації, иникла необхідність розробити вузьку поправку, яка зменшила б невідповідність бухгалтерського обліку.

Поправка дозволить суб’єктам господарювання при перщому застосуванні МСФЗ 17, з метою представлення порівняльної інформації, вибрати для оцінки за справедливою вартістю через прибуток або збиток фінансові активи, визнання яких припинено між датою переходу та датою першого застосування МСФЗ 17. Вимоги щодо переходу до МСФЗ 9 залишаться незмінними.