IASB опублікувала зміни до МСБО 21 для уточнення бухгалтерського обліку при відсутності обміну валюти

📜Рада з питань міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) опублікувала проект документу “Відсутність обмінності (Запропоновані зміни до МСБО 21)”, який містить пропозиції щодо визначення курсу у випадках, якщо відсутня можливість обміну валюти.

📍Вперше IASB обговорив це питання в листопаді 2019 року та опублікував проект запропонованих поправок 20 квітня 2021 року з коментарями.
Ситуація відсутності можливості обміну валюти виникає не часто, але може бути пов’язана з різким погіршенням економічних умов в певній країні. МСБО 21 визначає обмінний курс, який компанія використовує, коли повідомляє про операції в іноземній валюті або результати іноземної операції в іншій валюті. Однак Стандарт не встановлює який курс слід використовувати, коли відсутній обмінний курс. Запропоновані поправки мають на меті допомогти компаніям визначити, чи можна валюту обміняти на іншу валюту, і який облік потрібно застосовувати, якщо валюту неможливо обміняти. Згідно поправок, валюта вважається такою, що може обмінюватися на іншу валюту, якщо організація може провести цей обмін. В цьому контексті є певна двоїстість – мова йде про характеристику валюти (може бути обміняна чи ні) або здатність компанії здійснити такий обмін (може чи ні). Поправки пропонують при оцінці спроможності валюти до обміну укладачам звітності орієнтуватися тільки на ринкові механізми або легальні (які мають юридичну силу) механізми обміну, які створюють підкріплені законом права і зобов’язання. Тобто мова йде про характеристику валюти, а не про можливості компанії. Це логічно для МСФЗ, оскільки сприяє об’єктивності подання інформації.
📌Запропоновані поправки мають підвищити корисність інформації, що надається інвесторам, вимагаючи послідовного підходу до визначення того, чи можна обміняти валюту на іншу валюту та сприятимуть розкриттю інформації з різних сторін.
Кінцевий термін подання коментарів щодо запропонованих змін – 1 вересня 2021 року.