Який механізм схвалення МСФЗ в Європейському Союзі?

🗓У липні 2002 року Європейський парламент прийняв Регламент № 1606/2002, який вимагав, щоб публічні акціонерні компанії ЄС з 2005 року складали свою консолідовану фінансову звітність відповідно до затверджених для застосування в ЄС МСФЗ. Цей Регламент визначив основні правила для створення механізму схвалення МСФЗ в ЄС і формування графіка прийняття стандартів і поправок до них.

📍Основне завдання цього механізму полягає в тому, щоб підтвердити, що МСФЗ забезпечують відповідну основу для фінансової звітності публічних компаній ЄС. Прийняті міжнародні стандарти фінансової звітності публікуються повністю на кожній офіційній мові Співтовариства в Офіційному віснику Європейського Союзу.

В узагальненому вигляді процес схвалення МСФЗ в ЄС має наступний вигляд:
🔸IASB приймає новий стандарт, поправку до існуючого стандарту або роз’яснення до стандарту.
🔸Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group) надає Комісії свої рекомендації щодо схвалення.
🔸Якщо Комісія вирішує схвалити новий стандарт, інтерпретацію або поправку, вона готує проект постанови (регламенту) і подає його на розгляд Комісії з регулювання бухгалтерського обліку представників держав-членів ЄС (ARC, Accounting Regulatory Committee of representatives of EU Member States).
🔸Якщо думка ARC виявляється позитивною, Комісія направляє проект постанови в Європейський парламент і Рада Європи на 3-місячний період перевірки.
🔸Якщо у Європейського Парламенту чи Ради Європи немає заперечень, Комісія приймає схвалене постанову (регламент).

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку можуть бути прийняті тільки якщо:
– вони не суперечать принципам, викладеним у ст.2 (3) Директиви 78/600 / EEC і ст. 16 (3) Директиви 83/349 / EEC, і сприяють європейському суспільному благу;
– відповідають критеріям ясності, релевантності, надійності і порівнянності, необхідним від фінансової інформації, необхідної для прийняття економічних рішень і оцінки управлінської діяльності менеджменту.

Отже, в ЄС створено реальний механізм затвердження та схвалення МСФЗ