Як може Звіт про фінансовий стан допомогти ідентифікувати грошові потоки?

📜Звіт про рух грошових потоків ґрунтується на розподілі складових на операційні, фінансові та інвестиційні грошові потоки. Як може допомогти Звіт про фінансовий стан ідентифікувати грошові потоки?

Перш за все слід звернутися до визначення операційної діяльності як основної діяльності підприємства, яка забезпечує дохід, а також інших видів діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Враховуючи, що інвестиційна діяльність – це придбання і продаж довгострокових активів, правомірним вбачається висновок про те, що рух коштів від цього виду діяльності пов’язаний зі змінами розділу Звіту про фінансовий стан «Необоротні активи».

Аналогічно, 📍визначення фінансової діяльності як діяльності, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень підприємства, дозволяє констатувати, що рух коштів від цього виду діяльності пов’язаний зі змінами розділів Звіту про фінансовий стан «Капітал» та «Довгострокові зобов’язання». Використовуючи метод виключення, справедливо зробити висновок, що рух коштів від операційної діяльності пов’язаний зі змінами розділів Звіту про фінансовий стан «Поточні активи» і «Поточні зобов’язання». Наведені аргументи є логічними міркуваннями, але чітко не прописані в МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». Тому це скоріше правило, що має виключення, ніж аксіома.

📌Якщо Вам цікаво розібратися в такому питанні, як формування МСФЗ-звітності, радимо подивитися онлайн-майстер-клас Олени Харламової “МСФЗ-звітність: основи професійної практики” >>> http://amsfo.com.ua/e/msfz-zvitnist-osnovy/