АМСФЗ

Вебінар у запису!

Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту

Особливістю виконання завдань з аудиту фінансової звітності є  застосування аудитором професійного судження щодо окремих питань  аудиту та предметів дослідження. Основним же, у застосуванні, є професійне  судження аудитора щодо вибору форми думки стосовно фінансової звітності,  що була об’єктом аудиту, оскільки якість виконання завдання визначається  саме максимальною обґрунтованістю висловленої аудитором думки у звіті  незалежного аудитора. 

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Концептуальні основи формування професійного судження в аудиті

✅ Модуль 2 Організаційне забезпечення процесу формування доказовості професійного судження в аудиті

✅ Модуль 3 Методичні аспекти формування локальних суджень ( проміжних висновків) аудитора у процесі виконання завдання з аудиту

✅ Модуль 4 Практика зменшення ризиків у процесі формування професійного судження в аудиті

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: МАНЬКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА, директор ТОВ «АФ «Надійність», член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області,  експерт з питань аудиту, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту

960 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн