АМСФЗ

Вебінар у запису!

Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення

Не існує компаній, які не мають фінансових інструментів. Найбільш розповсюджені з них – дебіторська і кредиторська заборгованість, кредити, позики тощо. В той же час, фінансові інструменти – це мабуть один з найскладніших об’єктів обліку і фінансової звітності. Дисконтування, модифікації та інші облікові тонкощі фінансових інструментів завжди викликають певні складнощі і сумніви у бухгалтерів і аудиторів. Буденні фінансові інструменти, такі як дебіторська, кредиторська заборгованість, позики, кредити – оцінюються за амортизованою вартістю. Правильно використовувати амортизовану вартість, вміти розраховувати та обліковувати дисконти та премії – must have для сучасного бухгалтера, а тим більше для аудитора.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Огляд МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”

✅ Модуль 2 Фінансові інструменти. Облік і розрахунки при модифікаціях (+приклади в Excel)

2.1 Типологія та варіанти модифікації фінансових інструментів

2.2 Суттєвість/несуттєвість модифікації фінансових

інструментів: алгоритми обліку

2.3 Модифікації фінансових активів та оцінка кредитного ризику

2.4 Доходи і витрати по модифікації: що з податком на прибуток

✅ Модуль 3 Резерв очікуваних кредитних збитків: вимоги, алгоритми, методики та розрахунки

3.1 Кредитний ризик і дефолт боржника: роль облікової політики

3.2 Правила розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків на кожній стадії

3.3 Оцінка резерву очікуваних кредитних збитків: приклади розрахунків

3.4 Матриця резервів: сегментація дебіторів. Матриця резервів: проблемні зони

✅ Модуль 4 Амортизована собівартість: ставки, дисконти, премії та SPPI

4.1 Поняття «амортизована собівартість»

4.2 Метод ефективної ставки відсотка: приклади застосування

4.3 Алгоритм застосування SPPI-testа

4.4 Боргові інструменти, за якими ціна угоди не дорівнює справедливій вартості

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення

1900 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн