Фінансова звітність всіх компаній стане доступною для широкого загалу

🗓28.04.2021 набрала чинності Постанова КМУ від 3 березня 2021 р. № 407 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867», якою затверджено Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. До цього Переліку включено (в дужках – відповідальний за оприлюднення розпорядник інформації):

🔹 Фінансову звітність компаній, що складається та подається відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Держстат)
🔹 Фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі (НКЦПФР)
🔹 Фінансову звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (ДПС)
🔹 Фінансову звітність підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації (Морська адміністрація)
🔹 Фінансову звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки (Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції))
🔹 Річні звіти, консолідована фінансова звітність Національного банку (Національний банк)
🔹 Фінансову звітність підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури (Мінінфраструктури).

📌Водночас, невід’ємною складовою Єдиного державного веб-порталу відкритих даних визначено Центр компетенцій у сфері відкритих даних “Дія. Відкриті дані”.

Чи сприятиме це підвищенню якості фінансової звітності та відповідальності за її достовірність? Сподіваємося, що так. Але тепер питання за реалізацією цього рішення.

📜ПОСТАНОВА КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” зі змінами і доповненнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text