EFRAG замислюється над глобальними питаннями щодо нематеріальних активів

📅27 серпня 2021 року Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAG) опублікувала дискусійний документ «Краща інформація про нематеріальні активи – який шлях найкращий?», в якому представлені альтернативні підходи до вдосконалення інформації про нематеріальні активи разом з відповідними перевагами та недоліками.

EFRAG переймається цим питанням вже з 2018 року, коли в ході обговорень респонденти зазначили, що внутрішньо створені нематеріальні активи відіграють все більш важливу роль у діяльності компаній, але відображаються належним чином у фінансовій звітності. В останні роки роль внутрішньо згенерованих нематеріальних активів стрімко зростає, а у фінансовій звітності вони так і не з’являються. Насправді лише придбані в ході об’єднань бізнесу НМА визнаються в консолідованій звітності за справедливою вартістю. В результаті ми маємо розбіжності між обліком придбаних та внутрішньо створених нематеріальних активів. Як результат, знижується порівнянність компаній, які розвиваються як окремі бізнес-одиниці, з тими, які зростають через придбання бізнесів.

📌У дискусійному документі розглядаються три альтернативних підходи щодо нематеріальних активів, кожний з яких має свої плюси і мінуси:

🔸визнання та оцінка безпосередньо уфінансовій звітності

🔸розкриття інформації про певні нематеріальні активи у примітках до фінансової звітності або у звіті керівництва

🔸розкриття інформації про витрати, орієнтовані на майбутнє, та фактори ризику/можливостей, які можуть вплинути на майбутні результати у примітках до фінансової звітності або у звіті керівництва.

Позиції EFRAG виходять за рамки існуючого визначення активів у фінансовій звітності, а також охоплюють джерела можливих економічних вигод, які не контролюються компаніями. Проте очікувані результати можуть бути в майбутньому корисні і для IASB – час покаже.

📍Коментарі до дискусійного документа прийматимуться майже рік – до 30 червня 2022 року.