АМСФЗ

Вебінар у запису!

Дисконтування: курс для практиків

Дисконтування – це визначення вартості грошового потоку шляхом приведення вартості всіх виплат до певного моменту часу, є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням фактору часу. На даний час дисконтування стає невід’ємною частиною обліку і застосовується при складанні фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО, викликаючи безліч питань у її укладачів. Дисконтування є найважливішим механізмом, що дозволяє представляти фінансовий стан та результати діяльності компанії достовірно.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Дисконтування 1.0: Основи + практикум

  1. 1 Порядок дисконтування одноразового платежу та серії платежів

1.2 Порядок застосування простих і складних відсотків

1.3 Застосування на практиці формули дисконтування

1.4 Ануїтет та порядок його застосування

✅ Модуль 2 Дисконтування 2.0: Ставки + розрахунки

2.1 Ставка дисконтування та підходи до її визначення

2.2 П(С)БО та МСФЗ: про ставки дисконтування

2.3 Джерела ставок для дисконтування

2.4 Порядок відображення дисконтування в бухгалтерському обліку та звітності

✅ Модуль 3 Дисконтування 3.0: Практика П(С)БО

3.1 Визначення заборгованостей, які підлягають дисконтуванню за П(С)БО

3.2 Огляд рахунків, які підпадають під дисконтування

3.3 Випадки, в яких П(С)БО вимагає дисконтування

3.4 Порядок дисконтування за окремими елементами звітності

✅ Модуль 4 Дисконтування 4.0: Практика МСФЗ

4.1 Суть  дисконтування за МСФЗ

4.2 Визначення операцій, які потребують дисконтування за МСФЗ

4.3 Порядок дисконтування за окремими елементами МСФЗ-звітності

4.4 Практичні приклади розрахунків по дисконтуванню

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектор: ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Дисконтування: курс для практиків

2400 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн