Добровільна МСФЗ-звітність і таксономія

3 березня 2021 року на сайті Міністерства фінансів з’явилося роз’яснення «Щодо складання та подання фінансової звітності підприємствами, які самостійно прийняли рішення про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». По суті роз’яснення містить пропозицію підприємствам, які самостійно прийняли рішення звітуватися за МСФЗ, звернутися до відповідного регулятора, а у разі відсутності такого регулятора – до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює НКЦПФР. Тобто роз’яснення по суті слід чекати від НКЦПФР.

Поки ми чекаємо роз’яснення, пропонуємо дослідити це питання. А воно дійсно потребує уточнення, бо відповідь на нього не очевидна. Проаналізуємо вимоги Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Згідно з п.6 ст.11 «Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами СКЛАДАЮТЬСЯ на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами». Тобто підприємства, які самостійно прийняли рішення звітуватися за МСФЗ, повинні використовувати таксономію як інструмент, що допомагає складати МСФЗ-звітність. Цілком логічно і безспірно. Складати на підставі таксономії – це не означає формувати файл в форматі .xbrl чи в іншому якомусь форматі для подальшого подання. Насправді таксономія – чудовий інструмент, який допомагає укладачам звітності не упустити важливі розкриття, побачити наочно як можна розкрити інформацію і не тільки. Тож, користуйтеся на благо якості МСФЗ-звітності.

Водночас п.5 ст.12-1 вимагає від ПІДПРИЄМСТВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ЧАСТИНІ ДРУГІЙ ЦІЄЇ СТАТТІ, складати і ПОДАВАТИ фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність <…> на основі ТАКСОНОМІЇ фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, <…>.

Давайте подивимося, що за суб’єкти зазначені в другій частині ст.12-1? А в ній зазначені лише «підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України…». Зверніть увагу – про суб’єкти звітування, які самостійно прийняли рішення складати МСФЗ-звітність, не йдеться. Для таких суб’єктів навіть окремий пункт передбачений в Законі – п.3. «Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність ЗАСТОСУВАННЯ міжнародних стандартів для СКЛАДАННЯ фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності».

Виходить, що обов’язок ПОДАВАТИ МСФЗ-звітність на основні таксономії покладений лише на тих суб’єктів звітування, які вказані в частині 2 ст.12-1, а суб’єкти, що звітують за власним бажанням за МСФЗ (тобто ті, які вказані в ч.3 ст.12-1), не зобов’язані за Законом ПОДАВАТИ звітність на основі таксономії в єдиному електронному форматі.

Для додаткових аргументів звернемося до Порядку подання фінансової звітності від 28.02.2000 № 419. Згідно цього Порядку, річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, СКЛАДЕННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, повинні бути оприлюднені <…> в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном,  на основі таксономії  фінансової звітності за МСФЗ. І знову робимо висновок, що тільки та МСФЗ-звітність, складання якої передбачено законодавством (а самостійне рішення про складання МСФЗ-звітності – це є опція, а не вимога законодавства), має подаватися через Портал ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».

Ну і раз згадали про Портал ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», то звернемося до розділу «Хто має звітувати?» (https://frs.gov.ua/about-frs/who-reporting/). Не повторюючи текст цієї сторінки, з якою можна завжди ознайомитися, зазначимо, що на ній перераховано дуже детально всі, хто має звітуватися через Портал ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» і немає жодного слова про ті суб’єкти, які в добровільному порядку прийняли рішення складати МСФЗ-звітність.

Наші аргументи вичерпані. Але все може бути ))) Чекаємо на роз’яснення НКЦПФР.

Якщо у Вас є інша точка зору – будемо вдячні за коментарі.

Залишити відповідь