Дата затвердження фінансової звітності до випуску: чому це важливо для МСФЗ-звітності?

Практичний досвід вказує на наявність непорозумінь між укладачами фінансової звітності, регуляторами, а іноді й аудиторами, стосовно процесу затвердження фінансової звітності, що вимагає додаткової уваги до цього питання.

📍Традиційне уявлення про те, що фінансова звітність – це фотографія минулого звітного періоду – не завжди відповідає очікуванням користувачів фінансової звітності. З річної звітної дати до дати, коли ця звітність стає доступною широкому колу користувачів, зазвичай минає декілька місяців, що обумовлено необхідним часовим лагом для закриття звітного періоду, затвердження звітності відповідними органами (посадовими особами) підприємства, аудиторської перевірки тощо. У результаті зростає ймовірність того, що користувачі отримають запізнілу інформацію про реальний стан справ підприємства. Протягом цього періоду цілком можуть відбутися події, які вплинули б на їх думку й рішення, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Таким чином, існує небезпека того, що підприємство може ввести користувачів в оману, невчасно доводячи до них важливу інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки. Наведені аргументи й стали першопричиною закріплення в МСФЗ поняття «подія після звітної дати».

📌Згідно з МСБО 10 «Події після звітного періоду» події після звітного періоду – це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

✔️Важливим питанням є дати, які використовуються для ідентифікації подій після звітного періоду. Якщо дата закінчення звітного періоду, як правило, питань не викликає, то дата затвердження звітності до випуску, як виявилося, трактується неоднозначно. Варто звернути увагу, що йдеться не про «дату затвердження фінансової звітності», а про «дату затвердження фінансової звітності до випуску». Різниця між ними полягає в тому, що затвердження фінансової звітності – це прерогатива власників (засновників, акціонерів тощо), а затвердження фінансової звітності до випуску – повноваження ради директорів (управлінського персоналу).

Порядок затвердження фінансової звітності до випуску рекомендується прописувати у Статуті підприємства, обов’язково перевіряючи на відповідність чинному законодавству. Якщо ж у Статуті дана інформація не знайшла відображення, рекомендується закріпити її в обліковій політиці, оскільки стандартами це питання не регламентується. Водночас необхідно враховувати, що підприємствам у Примітках до фінансової звітності слід розкривати інформацію про дату затвердження фінансової звітності до випуску і про те, хто санкціонував таке затвердження, і чи можуть власники підприємства або інші особи вносити зміни у фінансову звітність після випуску. Якщо зазначені розкриття відсутні – вочевидь пряме порушення МСБО 10 «Події після звітного періоду». Тому дата затвердження фінансової звітності до випуску має бути регламентована внутрішніми документами підприємства, зокрема обліковою політикою.