Чи створюються за МСФЗ забезпечення під 14-денні відпустки при народженні дитини?

В квітні 2021 року Кодекс законів про працю доповнено статтею 77-3. “Відпустка при народженні дитини”, згідно якої одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається працівникам, а саме:
1) чоловіку, дружина якого народила дитину;
2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).
Відпустка при народженні дитини надається лише одній з осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
❓ Ми поставили питання нашим читачам: чи потрібно створювати забезпечення на оплату таких відпусток згідно з МСБО 19 “Виплати працівникам”?
Думки наших колег розділилися: 75% за те, що не будемо створювати, а 25% схиляються створювати забезпечення. Хто ж правий?

Згідно МСБО 19 компанія може оплатити працівникам відсутність на роботі з різних причин, включаючи накопичувані та ненакопичувані відпустки. Навіть наводить для декретні відпустки для батька або матері. Накопичувана оплачувана відсутність на роботі – це така, що переноситься на майбутні періоди та може використовуватися в майбутніх періодах, якщо права поточного періоду не використані повністю. Накопичувана оплачувана відсутність на роботі може бути або гарантованою (іншими словами, працівникам надається право отримати грошову виплату за невикористане право при звільненні), або негарантованою (коли працівникам не надається право на отримання грошової виплати за невикористане право при звільненні). Зобов’язання виникає з того моменту, як працівники починають надавати послуги, що збільшують їхні права на майбутню оплачувану відсутність на роботі. Ненакопичувана оплачувана відсутність на роботі не переноситься на майбутні періоди: вона закінчується, якщо право на відсутність поточного періоду не використовується повністю, і не надає права працівникам на отримання грошових коштів за невикористані дні з правом на відсутність при звільненні. Під це визначенні явно підпадає одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, про яку йдеться в статті КЗпП 77-3. “Відпустка при народженні дитини”. Відповідно компаніям НЕ СЛІД визнавати зобов’язання та витрати ДО часу самої відсутності на роботі, оскільки надання послуг працівником не збільшує суми виплат, відповідно і не створюються забезпечення.