Чергові поправки до МСФЗ 17 «Договори страхування» в частині застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

📜Один з найбільш обговорюваних Радою з МСБО стандартів останнім часом є МСФЗ 17 «Договори страхування». І це не дивно, бо він є результатам 20-ти років роботи над проблематикою обліку страхових контрактів. Неодноразово переносилася дата офіційного вступу в силу. В березні 2020 року Рада з МСБО прийняла рішення в черговий раз відкласти ефективну дату МСФЗ 17 «Договори страхування» до 1 січня 2023 року. На думку Ради з МСБО, що це піде на користь представниками страхового сектора. Одночасно для страховиків продовжили виключення із застосування стандарту МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, щоб у них, як і раніше, була можливість застосовувати його одночасно з МСФЗ 17 «Договори страхування».

🗓28 липня 2021 року Радою з МСБО запропоновано чергові незначні зміни до вимог переходу для страховиків, які вперше застосовують МСФЗ 17 «Договори страхування» та МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”. Ці зміни стосуються виключно переходу і не зачіпають інші аспекти МСФЗ 17 «Договори страхування». На думку страховиків, які вперше застосовуватимуть МСФЗ 17 та МСФЗ 9, є побоювання, що значні тимчасові невідповідності бухгалтерського обліку щодо первинного застосування нових МСФЗ можуть ускладнити уявлення інвесторів про зміни в обліку страхових контрактів. Ці розбіжності виникають за обставин, коли МСФЗ 9 не застосовується до фінансових активів у попередніх порівняльних періодах, представлених під час першого застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9. Запропонована Радою з МСБО поправка до МСФЗ 17 у разі її прийняття дозволить цим страховикам вирішити це питання, надавши їм можливість представити порівняльну інформацію щодо певних фінансових активів у відповідності до МСФЗ 9. Тобто компаніям у разі прийняття поправки буде дозволено при первинному застосуванні МСФЗ (IFRS) 17 представляти порівняльну інформацію про фінансовий активі так, як якщо б до нього раніше застосовувалися вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки.

📌Крайній термін подачі коментарів щодо цих пропозицій – 27 вересня 2021 року.