Нові рішення на зустрічі Комітету з інтерпретацій МСФЗ (30 листопада-1 грудня 2021)

З 30 листопада по 1 грудня 2021 року на черговій зустрічі Комітету з інтерпретацій МСФЗ, який дає тлумачення непростим ситуаціям із застосуванням чинних принципів МСФЗ, обговорювалися такі питання: • Проблема…

Читати далі Нові рішення на зустрічі Комітету з інтерпретацій МСФЗ (30 листопада-1 грудня 2021)

Події після звітного періоду: П(С)БО vs МСБО

🤔Незважаючи на проголошену орієнтацію національних стандартів на МСФЗ, у системі П(С)БО відсутній окремий стандарт, що регулює порядок відображення подій після дати балансу, проте дане питання знайшло своє відображення у П(С)БО…

Читати далі Події після звітного періоду: П(С)БО vs МСБО

Перспективи щодо зміни підходів до розкриття інформації в Примітках до МСФЗ-звітності

📍Примітки до фінансової звітності – це завжди предмет професійних дискусій на будь-якому рівні – від укладачів МСФЗ-звітності до розробників МСФЗ. Нагадаю, що ще в березні 2021 року Рада МСБО оприлюднила…

Читати далі Перспективи щодо зміни підходів до розкриття інформації в Примітках до МСФЗ-звітності

Ключові особливості МСФЗ-інвентаризації

📍Обов’язковою процедурою складання МСФЗ-звітності є інвентаризація всіх активів, зобов’язань та елементів капіталу. Але не варто ототожнювати інвентаризацію у розумінні Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань та МСФЗ-інвентаризацію. Під МСФЗ-інвентаризацією розуміється…

Читати далі Ключові особливості МСФЗ-інвентаризації

Оновлені вимоги МСФЗ щодо розкриття інформації про угоди фінансування поставок

🗓26 листопада 2021 року Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в попередньому варіанті опублікувала зміни до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»…

Читати далі Оновлені вимоги МСФЗ щодо розкриття інформації про угоди фінансування поставок

Інформація щодо подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL

НКЦПФР повідомила суб’єктів звітування, компанії, що за Законом про бухоблік ЗОБОВ’ЯЗАНІ звітуватися за МСФЗ, а також ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ САМОСТІЙНО ВИЗНАЧИЛИ ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ПРО ОБОВ’ЯЗОК ПОДАННЯ…

Читати далі Інформація щодо подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL

Облікова політика як внутрішній регламент підприємства

📍Визначальні вимоги до облікової політики за МСФЗ містяться у МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», метою якого є регламентація критеріїв вибору та зміни облікової політики, разом…

Читати далі Облікова політика як внутрішній регламент підприємства

Нові поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо розкриття інформації про довгострокові зобов’язання з ковенантами

🗓19 листопада 2021 року Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) запропонувала внести поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», що покращать якість розкриття інформації, яку компанії надають про довгострокові…

Читати далі Нові поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо розкриття інформації про довгострокові зобов’язання з ковенантами

Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку: місія, структура управління, склад

📋Проголошена нова Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку ISSB (*) буде займатися розробкою концептуальної основи для високоякісних стандартів та вимог до розкриття інформації у сфері сталого розвитку для задоволення інформаційних…

Читати далі Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку: місія, структура управління, склад

МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”: огляд стандарту від Олени Харламової

📋Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність групи, у якій активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати та потоки грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як такі, що…

Читати далі МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність”: огляд стандарту від Олени Харламової