Ваш надійний партнер в Безперервному професійному навчанні аудиторів

Обирайте Ваш улюблений месенджер! Корисна інформація, новини, заходи, безкоштовні пропозиції та бонуси у зручному форматі.

Підпишіться на нашу розсилку новин та отримуйте ексклюзивні пропозиції!

Обрали нас

0 +
СЛУХАЧІВ

збірник завдань та рішень DipIFR безкоштовно!

збірник завдань та рішень CIMA безкоштовно!

Що сьогодні пропонують МАСБА і ПАБУ для безперервного професійного навчання аудиторів?

  •  
  • 30 жовтня 2020 року набрав чинності Порядок безперервного професійного навчання аудиторів №400 від 06.07.2020

Для запуску повноцінного процесу безперервного професійного навчання аудиторів потрібний певний час. Наразі стартував процес акредитації навчальних центрів, які матимуть право проводити освітні заходи з безперервного професійного навчання. МАСБА і ПАБУ є аккредитованими центрами, які мають право проводити освітні заходи.

Відповідно до Порядку №400 мінімальний обсяг безперервного професійного навчання становлять 120 годин протягом трьох років поспіль за накопичувальною системою, але не менше 20 годин на рік. При цьому має бути забезпечено диференціацію видів безперервного навчання аудиторів.

Аудитори, починаючи з 30.10.2020, можуть приймати участь у семінарах, практикумах, вебінарах, тренінг-програмах з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту і накопичувати необхідні години, які будуть зараховуватися як освітні та короткострокові заходи безперервного професійного навчання!!!

Ви можете обрати будь-який освітній захід з розкладу на цій сторінці нижче або короткостроковий навчальний захід на нашому Маркеті вебінарів або замовити корпоративне навчання.

Бажаємо Вам завжди утримувати високий рівень кваліфікації і професіоналізму. А МАСБА завжди готова допомогти Вам у цьому. За нами високі стандарти якості навчання та досвід!

Аудитори мають можливість приєднуватися до будь-яких аудиторних, вебінарних та дистанційних освітніх заходів, а також користуватися Маркетом вебінарів для перегляду проведених заходів.

Довідка про проходження навчання в МАСБА після 30.10.2020, яку можуть отримати наші слухачі – аудитори, може бути зарахована як безперервне професійне навчання! 

Довідки, отримані до 30.10.2020, аудитори зможуть використати при перевірках суб’єктів аудиторської діяльності для підтвердження дотримання прямих норм Закону про аудит щодо безперервного професійного навчання в період відсутності підзаконних актів. Якщо Ви проходили навчання, можете замовити довідку, зв’язавшись з нами за контактами, наведеними внизу сторінки

План освітніх заходів

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Рубітель О.Ю.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування

Аудиторська діяльність регулюється, зокрема, Законом України «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р.
No2258-VIII та Міжнародними стандартами аудиту. Дані стандарти
допомагають аудитору надавати аудиторські послуги з професійною
компетентністю та належною ретельністю. Наявний серед них Міжнародний
стандарт контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» розглядає відповідальність аудиторської фірми за розроблену та впроваджену систему контролю якості для аудиторських послуг. Внаслідок цього актуальність набувають практичні рекомендації щодо застосування Міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення аудиторськими фірмами внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В., Зацерковна Т.М.

Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування

Нові МСФЗ по фінансових інструментах (МСФЗ 9), виручці (МСФЗ 15) та оренді (МСФЗ 16) глобально вплинули на облік і фінансову звітність, бо зачіпають сфери, які характерні якщо не для всіх, то точно для більшості компаній. В системі МСФЗ тема фінансових інструментів вважається однією з найбільш складних. МСФЗ 9 встановлює нову класифікацію фінансових інструментів, нові підходи до оцінки і знецінення фінансових інструментів. Прийняття нового стандарту з визнання, оцінки, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності виручки компаній стало однією із найглобальніших подій в сфері МСФЗ за останні роки. Довготриваючий проект Ради з МСФЗ щодо виручки реалізувався через нову філософію старих ідей. Також, 2019 став першим роком застосування нових правил оренди, викликавши труднощі, особливо у орендарів. МСФЗ 16 “Оренда” приніс багато новацій в облік орендних операцій. Зміна концепції обліку і відображення операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у фінансовій МСФЗ-звітності.  

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Давидюк Т.В.

Управлінський облік в деталях

Управлінський облік – це упорядкована система виявлення, вимірювання, збору, реєстрації, інтерпретації, узагальнення, підготовки та надання важливої для прийняття рішень по діяльності організації інформації та показників для управлінської ланки організації (внутрішніх користувачів – керівників ).

Основним завданням управлінського обліку є відповідь на питання, в якому стані знаходиться організація, як необхідно розподілити наявні ресурси, щоб підвищити ефективність діяльності. 

Побудова управлінського обліку багато в чому залежить від потреб власника та керівництва. Як немає двох однакових людей, так і бачення управлінського обліку у кожної компанії абсолютно різне.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування

Прийняття нового стандарту з визнання, оцінки, подання та розкриття
інформації у фінансовій звітності виручки компаній стало однією із
найглобальніших подій в сфері МСФЗ за останні роки. Довготриваючий
проект Ради з МСФЗ щодо виручки реалізувався через нову філософію
старих ідей. Незважаючи на те, що різні галузі неоднаково відчують вплив
нового стандарту на виручку, все ж таки його покриття є всеохоплюючим,
оскільки кожна компанія має виручку і саме з цього показника починається
справжня МСФЗ-звітність.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності

Процес трансформації – дуже кропітка та відповідальна справа. Трансформація фінансової документації за вимогами міжнародних стандартів відбувається на підставі звітності, складеної відповідно до національних стандартів. Цей процес можна виконати за допомогою коригування елементів класифікації та оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Мета трансформації – приведення фінансової звітності до формату МСФЗ. В процесі переходу на МСФЗ фахівці стикаються з великою кількістю специфічних робочих питань. Саме здатність фахівців вирішувати ці питання і є метою проведення навчання за даною тематикою.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В., Рогозний С.А.

МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти

У сучасних умовах оренда набуває все більшої актуальності. 2019 рік
став першим роком застосування нових правил оренди, викликавши
труднощі особливо у орендарів. Зміна концепції обліку і відображення
операцій оренди вимагає суттєвих змін їх подання у фінансовій звітності. За
цих обставин актуальними для суб’єктів аудиторської діяльності постають
питання щодо впливу застосування МСФЗ 16 “Оренда” на облік операцій
оренди та їх подання у МСФЗ-звітності.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО

Якщо Статут підприємства – це його конституція, то Облікова політика –
це конституція бухгалтерії. Облікова політика – це основний, внутрішній,
регламентуючий життя всього бухгалтерського обліку підприємства
документ. За часів домінування податкового обліку цьому документу не
приділялося достатньо уваги, бо його наявність, якість і повнота не
створювали реальних ризиків для підприємств. Події, що відбулися за
останні 5 років в сфері бухгалтерського обліку привели до відновлення його
ролі за рахунок орієнтації оподаткування на бухгалтерський фінансовий
результат. Саме це актуалізує питання формування Облікової політики.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення

Не існує компаній, які не мають фінансових інструментів. Найбільш розповсюджені з них – дебіторська і кредиторська заборгованість, кредити, позики тощо. В той же час, фінансові інструменти – це мабуть один з найскладніших об’єктів обліку і фінансової звітності. Дисконтування, модифікації та інші облікові тонкощі фінансових інструментів завжди викликають певні складнощі і сумніви у бухгалтерів і аудиторів. Буденні фінансові інструменти, такі як дебіторська, кредиторська заборгованість, позики, кредити – оцінюються за амортизованою вартістю. Правильно використовувати амортизовану вартість, вміти розраховувати та обліковувати дисконти та премії – must have для сучасного бухгалтера, а тим більше для аудитора.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

Сучасні тренди МСФЗ-звітності

Практичне застосування МСФЗ пов’язане з достатньою кількістю проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів, які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні послуги в цій сфері.

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення і актуалізації.

24 /7
онлайн доступ

Лектор: Харламова О.В.

Дисконтування: курс для практиків

Дисконтування – це визначення вартості грошового потоку шляхом приведення вартості всіх виплат до певного моменту часу, є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням фактору часу. На даний час дисконтування стає невід’ємною частиною обліку і застосовується при складанні фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО, викликаючи безліч питань у її укладачів. Дисконтування є найважливішим механізмом, що дозволяє представляти фінансовий стан та результати діяльності компанії достовірно.

Програми навчання у прямому ефірі!

Онлайн-вебінар

21 -22
Квітня 2021

Лектор: Манько Н.Ф.

Прийняття завдання, достатність доказів та аудиторський звіт: практичний інструментарій застосування

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», який вступив в дію 01 жовтня 2018 року, покликаний докорінно
змінити засади аудиторської діяльності в України, через встановлення
принципово нової системи її регулювання і нагляду, а також посилення
вимог до суб’єктів аудиторської діяльності. Більшість норм Закону стосуються саме дотримання правових засад проведення обов’язкового аудиту та аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, але при цьому не містять завершених правових механізмів в сфері організації процесу аудиту, з метою отримання достатньої кількості якісних аудиторських доказів для обґрунтування сформованої аудитором думки у звіті незалежного аудитора, що значно ускладнює застосування теорії у практиці аудиту, спричиняє ризики висловлення аудитором необґрунтованої думки щодо фінансової звітності, яка була об’єктом аудиту, а також знижує інформативність звіту незалежного аудитора для його користувачів.

Онлайн-вебінар

Червень 2021

Лектор: Манько Н.Ф.

Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту

Особливістю виконання завдань з аудиту фінансової звітності є
застосування аудитором професійного судження щодо окремих питань
аудиту та предметів дослідження. Основним же, у застосуванні, є професійне судження аудитора щодо вибору форми думки стосовно фінансової звітності, що була об’єктом аудиту, оскільки якість виконання завдання визначається саме максимальною обґрунтованістю висловленої аудитором думки у звіті незалежного аудитора.

Програми офлайн!

Тренінг

8 -10
Червня 2021

Лектор: Харламова О.В.

Консолідація фінансової звітності: методика та практика

Консолідація фінансової звітності – одна з найскладніших облікових процедур. Процедури консолідації звітності застосовують до групи підприємств, яка складається з материнського та дочірніх підприємств. Тому, вбачається за необхідне узагальнити та вивчити особливості спеціальних процедур формування показників консолідованої фінансової звітності.  

Тренінг

17 -21
Травня 2021

Лектор: Харламова О.В.

Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ

Інтерес до Міжнародних стандартів фінансової звітності неухильно  зростає у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні», євроінтеграційними процесами в  економіці України, переглядом концепції податкової системи, яка базується  на даних бухгалтерського обліку. Практичне застосування МСФЗ пов’язане з достатньою кількістю  проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і  практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до  освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів,  які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні  послуги в цій сфері. Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна  система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також  потребують постійного оновлення і актуалізації. 

Програми навчання ПАБУ!

Тренінг

25 -27
Травня 2021

Лектори: Харламова О.В., Новіченко Л.С., Манько Н.Ф.

Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів

Програма безперервного професійного навчання аудиторів направлена на розширення та оновлення теоретичних знань, практичних навичок з питань організації та методології бухгалтерського обліку,складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО; ведення обліку та формування фінансової звітності за МСФЗ; актуальних питань аудиту; формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту; актуальних питань застосування міжнародних стандартів аудиту та організаційного забезпечення внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг в  аудиторських фірмах.

Тренінг

12 -13
Травня 2021

Лектор: Харламова О.В.

Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також потребують постійного оновлення і актуалізації.

Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у формулюванні принципів обліку і відображення облікової інформації у фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з метою належного формування своєї думки стосовно трактування та використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і підтверджується. Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні підтримуватися в актуалізованому стані.

Викладачі та експерти

Харламова Олена Вікторівна

Гендиректор Агентства з МСФЗ, засновник ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, головний науковий співробітник ДННУ “Академія фінансового управління”, сертифікований аудитор, AССА DipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ

Новіченко Людмила Степанівна

Доцент кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор

Зацерковна Тетяна Миколаївна

Генеральний директор ТОВ «СЕЙЯ-КИРШ-АУДИТ», заступник Голови Громадської ради при Державній фіскальній службі у м. Києві, експерт питань МСФЗ та аудиту, заслужений економіст України, AССА DipIFR, сертифікований аудитор

Давидюк Тетяна Вікторівна

Професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут», експерт з питань управлінського обліку та бюджетування, Доктор економічних наук, професор, ICFM DipFM, ICFM DipCA, сертифікований аудитор

Киян Алла Валеріанівна

Перший проректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, експерт з питань П(С)БО та МСФЗ, кандидат економічних наук, доцент, ICFM- DipIFRS

Рогозний Сергій Анатолійович

Директор Консалтингового агентства «Старт», керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету, автор численних публікацій з питань практичного застосування МСФЗ, член Ради ФПБАУ, експерт з питань МСФЗ та аудиту, AССА DipIFR, IFА, сертифікований аудитор

Манько Надія Федорівна

Директор ТОВ «АФ «Надійність», член Громадської Ради при ДФС у Вінницькій області, член правління Асоціації платників податків у Вінницькій області, експерт з питань аудиту, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор

Рубітель Ольга Юріївна

Інспектор Комітету з контролю якості Аудиторської палати України, розробник внутрішньофірмових стандартів аудиторських фірм, постановник та інтегратор систем контролю якості аудиторських послуг, експерт з питань аудиту, AССА DipIFR, сертифікований аудитор

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 1500 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 1500 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1500 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 2650 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 2250 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2900 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 3000 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Прийняття завдання, достатність доказів та аудиторський звіт: практичний інструментарій застосування 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грнЗалиште свій відгук і отримайте корисний бонус!

Корисність та практичність

Ми намагаємося робити для Вас цікаві, актуальні, корисні і, в той же час, доступні заходи. 

Оцініть проведення заходу

Для нас дуже важливе Ваше враження від підготовки та проведення наших заходів. 

Запропонуйте свою тему

Ми прислухаємось до Ваших побажаннь. Запропонуйте свою тему для наступних заходів і ми постараємось ії розкрити у наших наступних заходах.

Що потрібно знати сьогодні про безперервне професійне навчання аудиторів?

  • Відповідно до ст. 16. Закону про «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит) аудитор повинен дотримуватися вимог щодо безперервного професійного навчання.

Безперервне професійне навчання – це пряма норма Закону про аудит. Тому аудитори повинні удосконалювати свої знання відповідно до діючого з 30.10.2020 Порядку про безперрвне професійне навчання аудиторів та внутрішньофірмових стандартів, які в обов’язковому порядку містять вимоги щодо кваліфікації персоналу та підтримки її високого рівня.

  • Безперервне професійне навчання аудиторів можуть проводити:

1) юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації;

2) аудиторські фірми, що розробили власні програми безперервного професійного навчання, які визнані професійними організаціями – членами Міжнародної федерації бухгалтерів – для своїх працівників;

3) професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів – для своїх членів.

Законом передбачено лише три категорії юридичних осіб, які можуть проводити заходи з безперервного професійного навчання аудиторів. Комісією з атестації та Порядком безперервного професійного навчання аудиторів встановлені критерії акредитації юридичних осіб на право проводити таке навчання.  Аудитори можуть долучатися до освітніх заходів вищезазначених суб’єктів та короткострокових навчальних заходів в будь-яких навчальних центрах і установах, але обов’язково отримувати підтверджувальні документи.

Вебінари з МАСБА - це зручно та ефективно!

Вебінарні програми навчання з МСФЗ та П(с)БО 24/7!

0 / 7
годин / днів
– трансляції вебінарів 24/7*
– зручний спосіб оплати
– повна підтримка клієнтів

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

* Відеозапис буде доступний для перегляду на одному комп’ютері або мобільному пристрої протягом 7 діб з дати активації доступу.
1. Після оплати Ви отримаєте лист на вказану email адресу з посиланням на відео та паролем. Якщо Ви не отримали лист після оплати, будь ласка, зверніться до нас. Іноді листи потрапляють у СПАМ, просимо перевіряти цю папку на своєму email акаунті. 
 
2. Не передавайте посилання на відео іншій особі. Це призведе до блокування доступу.
 
3. Ви можете переглядати відео лише на одному комп’ютері або мобільному пристрої протягом 7 діб з дати активації доступу. При цьому cookies у веб-браузері мають бути дозволені. Спроба перегляду відео на різних веб-браузерах призведе до блокування доступу. 

 

 

Контакти

(044) 279-00-00

+38(097) 818-10-10

+38(095) 188-10-10

info@masba.edu.ua