Актуальні оновлення МСБО 1 і МСБО 8: облікова політика і оцінки в фокусі уваги

12 лютого 2021 р. Рада з МСФЗ опублікувала вузькі зміни до стандартів МСФЗ. Метою поправок є удосконалення розкриття інформації щодо облікової політики для надання більше корисної інформації користувачам фінансової звітності, і допомога в питаннях розмежування змін в бухгалтерських оцінках від змін в обліковій політиці.

Рада з МСФЗ отримувала зворотній зв’язок від зацікавлених сторін стосовно необхідності додаткового керівництва щодо розкриття облікових політик. Так, МСБО 1 вимагає розкриття суттєвих облікових політик, проте не розтлумачує, які саме політики є суттєвими. 12 лютого 2021 р. Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо розкриття інформації про облікові політики.

Суть поправок полягає в тому, що компанії зобов’язані розкривати свої суттєві (material) облікові політики, а не значущі (significant) її принципи. Відповідно додано декілька абзаців, які пояснюють, що таке «суттєва облікова політика», та приклади, які ілюструють суттєвість інформації про облікову політику. Внесені поправки уточнюють, що інформація про облікову політику є суттєвою, якщо користувачам фінансової звітності вона буде потрібна для розуміння іншої суттєвої інформації, що міститься у фінансовій звітності. Зверніть увагу, що інформація про облікові політики може бути суттєвою за своїм характером, навіть якщо відповідні суми несуттєві. І пам’ятаємо про ризики вуалювання інформації – поправки наголошують, що якщо компанія розкриває несуттєву інформацію про облікову політику, така інформація не повинна затьмарювати суттєву інформацію про облікову політику.

Рада з МСФЗ також видала поправки до МСБО 8 “Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки”. Поправки пояснюють, як компанії повинні відрізняти зміни в обліковій політиці від змін в бухгалтерських оцінках. До речі, визначення змін облікових оцінок замінюється нарешті визначенням самих облікових оцінок.

Так, облікова політика – це конкретні принципи, основи вимірювання та практики, що застосовуються суб’єктом господарювання при підготовці та поданні фінансової звітності. А облікові оцінки – це грошові суми у фінансовій звітності, які піддаються невизначеності вимірювань.

Компанії мають формувати бухгалтерські оцінки у тих випадках, коли облікова політика вимагає оцінки статей у фінансовій звітності таким чином, що включає невизначеність оцінки. Важливість розрізняти облікові політики і облікові оцінки викликана, перш за все, різницею в способах відображення їх змін (перспективно чи ретроспективно).

Ефективна дата поправок до МСБО 1 та МСБО 8 – для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 р. або пізніше, а також змін облікової політики та змін бухгалтерських оцінок, що відбуваються на початок цього періоду або після цього. Дострокове застосування дозволено. Чекаємо оновлення стандартів на сайті Ради з МСФЗ і після цього Міністерства фінансів України.