АМСФЗ

Вебінар у запису!

Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності

Процес трансформації – дуже кропітка та відповідальна справа. Трансформація фінансової документації за вимогами міжнародних стандартів відбувається на підставі звітності, складеної відповідно до національних стандартів. Цей процес можна виконати за допомогою коригування елементів класифікації та оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Мета трансформації – приведення фінансової звітності до формату МСФЗ. В процесі переходу на МСФЗ фахівці стикаються з великою кількістю специфічних робочих питань. Саме здатність фахівців вирішувати ці питання і є метою проведення навчання за даною тематикою.

Зміст (тематичний план освітнього заходу 
з безперервного професійного навчання) 

✅ Модуль 1 Підготовка до складання фінансової МСФЗ-звітності: дорожня карта переходу

  1. 1 План заходів з переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ
    • – Розробка дорожньої карти переходу на МСФЗ-звітність

1.3 Облікова політика та Положення про проведення обліку для цілей складання МСФЗ-звітності

1.4 Примітки до фінансової МСФЗ-звітності

✅ Модуль 2 Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат: ключові коригування

2.1 Поняття трансформації фінансової звітності

2.2 Виключення з ретроспективного застосування МСФЗ при трансформації

2.3 Ключові трансформаційні коригування

2.4 Типові помилки при переході на МСФЗ

✅ Модуль 3 Акценти формування фінансової МСФЗ-звітності

3.1 Визначення безперервності діяльності

3.2 Формування елементів фінансової МСФЗ-звітності

3.3 Події після звітної дати: вплив на формування показників звітності

3.4 Розкриття інформації у фінансовій звітності

Обсяг і тривалість навчання – 10 годин відповідно до розкладу.

Лектори:

ХАРЛАМОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА, ректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”,  генеральний директор Агентства з МСФЗ, партнер та заступник генерального директора з питань консалтингу, бухгалтерського обліку та експертиз за МСФЗ групи компаній “ДеВізу”, віце-президент всеукраїнської громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України”, експерт з МСФЗ, доктор економічних наук, доцент, AССА DipIFR, ICFM  DipIFRS,   ICFM DipCA,  ICFM  DipFM, CAP,  ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL, сертифікований аудитор;

КИЯН АЛЛА ВАЛЕРІАНІВНА, перший проректор ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, експерт з питань П(С)БО та МСФЗ, кандидат економічних наук, доцент, ICFM- DipIFRS;

НОВІЧЕНКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА, доцент кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО  ПВНЗ “Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів”, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор

Вебінар

запис трансляції

Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності

960 грн.

Замовити освітню програму

Онлайн доступ:
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: практичні аспекти застосування 10 годин - 480 грн
Нові стандарти (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16): ключові питання практичного застосування 10 годин - 480 грн
Управлінський облік в деталях 10 годин - 480 грн
МСФЗ 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»: детальний аналіз і практичне застосування 10 годин - 960 грн
Акценти трансформації та формування фінансової МСФЗ-звітності 10 годин - 960 грн
МСФЗ 16 «Оренда»: практичний досвід застосування, модифікації та податкові аспекти 10 годин - 1700 грн
Облікова політика як конституція бухгалтерії: МСФЗ & П(С)БО 10 годин - 1900 грн
Фінансові інструменти: класифікація, оцінка, облік та знецінення 10 годин - 1900 грн
Сучасні тренди МСФЗ-звітності 10 годин - 2300 грн
Дисконтування: курс для практиків 10 годин - 2400 грн

Вебінари у прямому ефірі!
Сучасна концепція аудиту: організація та методика 10 годин - 960 грн
Формування професійного судження аудитора у процесі виконання завдань з аудиту 10 годин - 960 грн

Програми офлайн!
Консолідація фінансової звітності: методика та практика 20 годин - 4000 грн
Практика обліку і формування фінансової звітності за МСФЗ 40 годин - 7000 грн

Програми навчання ПАБУ!
Облік і аудит: актуальні компетенції для аудиторів: Комплексна програма освітніх заходів з безперервного професійного навчання аудиторів 40 годин - 5000 грн
Підготовка МСФЗ звітності та акценти її аудиту 10 годин - 1500 грн