Додаткова інформація щодо ІІI Конкурсу студентських науково-практичних робіт

Додаткова інформація щодо ІІI Конкурсу студентських науково-практичних робіт

Роботи мають бути пошуковими за своїм характером, мати наукове і прикладне значення. Конкурсні роботи виконуються українською мовою, оформлюються згідно з вимогами.

Вимоги до конкурсних науково-практичних робіт:

  • резюме автора та відомості про керівника (за наявності)
  • відповідність обраній тематиці;
  • оригінальний текст;
  • структурування роботи (вступ, актуальність обраної проблематики, рівень розробленості проблеми, огляд фахової літератури, суть науково-практичної роботи, висновки з акцентом на науковий і практичний результат);
  • наявність посилань на використані джерела;
  • відповідно оформлений список використаних джерел;
  • на титульному аркуші обов’язково зазначається номінація, за якою представлена конкурсна робота;
  • обсяг зброшурованої роботи — не більше 30 сторінок без урахування додатків (з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм), розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5, абзац — 1,25 см, шрифт — TimesNewRoman;
  • реферат роботи — 3 сторінки (формат А4), розмір шрифту — 14, інтервал — 1,0, абзац — 1,25 см, шрифт — TimesNewRoman.

Роботи на конкурс слід направляти на електронну адресу vylex@mail.ru (для забезпечення дистанційного вільного доступу організаторів, членів журі, учасників та інших зацікавлених осіб). Вільний дистанційний доступ до конкурсних робіт буде забезпечено після закінчення їх прийому Організаційним комітетом Конкурсу.

Члени журі матимуть змогу оцінити всі роботи і колегіальним рішенням вибрати фіналістів.

Робота у друкованому і зброшурованому вигляді обов’язково подається до Організаційного комітету Конкурсу за адресою м.Харків-1, пр. Московський, 86 а, офіс 307 Харківського ТВ ФПБАУ або надсилається за адресою 61001, м.Харків-1, а/с 12022.

Як зазначено у листі, переможцям Конкурсу може бути надана можливість проходження практики. Реферати фіналістів Конкурсу будуть опубліковані на сайті та у збірнику тез відкритої Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”.

Для переможців Конкурсу – проходження практики в АФ «Агентство з МСФЗ», сприяння у працевлаштуванні, рекомендаційні листи для роботодавців. Для фіналістів Конкурсу – прийняття у члени студентської ФПБАУ за рахунок Агентства з МСФЗ, почесні грамоти від організаторів, подарунки і призи.

Контактна особа:
Свистун Наталія Михайлівна
тел. (057) 781-73-98, (057) 763-61-62 (факс)

Чекаємо на Вашу участь у конкурсі!

Обсуждение закрыто.