Дисконтування авансів по договорах, що містять компонент фінансування

msfz-15Які повинні бути кореспонденції рахунків при дисконтування авансів отриманих, які обліковуються на 681 рахунку за невиконаними роботами і з якої дати починати дисконтування – з моменту отримання коштів чи невиконання своїх обов’язків по поставках товарів або послуг?

Перш за все, звернемо увагу на те, що дисконтування авансів отриманих передбачено вимогами п. 60 МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами». А саме при визначенні ціни угоди стандарти вимагає коригувати обіцяну суму компенсації з метою врахування часової вартості грошей, якщо терміни платежів, погоджені сторонами договору (явно або неявно), надають покупцю або продавцю значну вигоду у фінансуванні передачі товарів або послуг клієнтові. У такому випадку вважається, що договір містить значний компонент фінансування, який може існувати незалежно від того, чи висловлена обіцянка фінансування явно у договорі, чи передбачена неявно умовами оплати, погодженими сторонами договору.

При винесенні професійного судження щодо наявності в договорі компонента фінансування не варто орієнтуватися виключно на часовий проміжок (тобто період між надходженням авансу і поставкою більше року – спрощення практичного характеру застосовується відповідно до вибору облікової політики), а приймати до уваги й інші факти й обставини. Наприклад, якщо вартість придбання при негайній оплаті менша за вартість угоди, то компонент фінансування чітко ідентифікується в такому договорі. Доречи, якщо така різниця відсутня, це не означає, що компонент фінансування відсутній і потрібно проводити додатковий аналіз.

МСФЗ 15  «Виручка по контрактах з клієнтами» наводить ряд ситуацій, в яких дисконтування авансів отриманих не здійснюється. Наприклад, якщо момент поставки залежить від ініціативи покупця, якщо розмір змінної компенсації (винагорода) залежить від майбутніх подій, які не підконтрольні сторонам договору та інші.

Якщо ж, незважаючи на спрощення практичного характеру та ситуації, що нівелюють ефект фінансування, винесено професійне судження щодо необхідності дисконтування авансів отриманих, то в якості ставки дисконтування слід використовувати або вбудовану ставку, або ставку, під яку боржник (продавець, отримувач авансу) міг би залучити кредитні ресурси. Що стосується вбудованої ставки, то її можна визначити виключно у випадках, якщо вартість угоди при негайній оплаті відрізняється від вартості угоди, за якою передбачена відкладена поставка, у всіх інших випадках слід застосовувати ставку додаткових залучень. Ставка дисконтування протягом періоду між отриманням авансу і поставкою не коригується у подальшому, тобто вона «прикріплюється» до авансу і залишається незмінною до дати поставки.

Дисконтування авансів отриманих, за якими винесено відповідне професійне судження щодо наявності компоненту фінансування в договорі, здійснюється з дати отримання, а не з дати, коли зобов’язання за договором невиконанні (прострочені).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку дисконтування авансів отриманих розглянемо на прикладі.

Компанія Альфа 01.02.2019 уклала с покупцем Бета договір про продаж устаткування. Контроль над устаткуванням переходить до Бети через два роки. У договорі передбачено два альтернативних варіанти оплати: 7000 тис. грн. через два роки, коли Бета отримає контроль над устаткуванням, або 6000 тис. грн. на дату підписання договору. Бета обрала другий варіант.

У наведеній ситуації існують явні ознаки наявності компоненту фінансування в договорі, який вважаємо значним, а крім того, може бути визначена вбудована ставка дисконтування.

Без заголовка

 

Відтак, вбудована щомісячна ставка дисконтування складає 0,64436 %, що відповідає приблизно 8% річних.

В бухгалтерському обліку буде відображено:

Дата Операція Сума Дебет Кредит
01.02.2019 Отримано аванс від Бети 6000,00 Грошові кошти (311) Аванси довгострокові отримані (5511)
28.02.2019 Дисконтування авансу отриманого 38,66 Фінансові витрати(951) Дисконт по довгострокових авансах отриманих (5512)
31.03.2019-31.01.2020 (щомісячно) Дисконтування авансу отриманого 442,08 Фінансові витрати (952) Дисконт по довгострокових авансах отриманих (5512)
31.01.2020 Рекласифіковано довгострокові аванси отримані в поточні 6000,00 Аванси довгострокові отримані (5511) Аванси отримані поточні (6811)
31.01.2020 Рекласифіковано дисконт по авансах отриманих з довгострокових до поточних 480,74 Дисконт по довгострокових авансах отриманих (5512) Дисконт по авансах отриманих (6812)
28.02.2020-31.01.2021 (щомісячно) Дисконтування авансу отриманого 519,26 Фінансові витрати (952) Дисконт по авансах отриманих (6812)
31.01.2021 Відвантажено устаткування Беті 6000,00 Аванси отримані (6811) Виручка(701)
31.01.2021 Списано собівартість реалізованого устаткування 4800,00 (умовна сума) Собівартість реалізації (901) Готова продукція (261)
31.01.2021 Визнано інші фінансові доходи 1000,00 Дисконт по авансах отриманих (6812) Інші фінансові доходи (732)

Оскільки стандартом вважається, що отримання подібних авансів розглядаються як залучення кредитних ресурсів, то звісно, що процентні доходи і витрати будуть відображатися у складі фінансових витрат (952) і фінансових доходів (732). Окремий субрахунок для фінансових доходів і фінансових витрат використано для того, щоб їх відокремити від реально нарахованих відсотків за залученими кредитними ресурсами. Оскільки МСФЗ 15  «Виручка по контрактах з клієнтами» вимагає подавати у звіті про сукупний дохід наслідки фінансування (відсотковий дохід або відсоткові витрати) окремо від доходу від договорів з клієнтами (виручки), у наведеній кореспонденції рахунків використано окремий субрахунок для обліку дисконту по авансах отриманих (6812), який закриватиметься на інші фінансові доходи (732), не змішуючись із виручкою, як того вимагає стандарт. Крім того, використання окремого субрахунку для обліку дисконту по авансах отриманих забезпечує можливість проведення звірок з контрагентами, бо на рахунках 5511 і 6811 буде обліковуватися виключно номінальна сума авансу отриманого.

У фінансовій звітності розглянуті операції буде відображено наступним чином:

31.01.2021 31.12.2020 31.12.2019
Звіт про фінансовий стан      
Довгострокові аванси отримані 6 439,25
Поточні аванси отримані 6 955,18
Звіт про прибутки і збитки      
Виручка 6000,00
Інші фінансові доходи 1000,00
Фінансові витрати 44,82 515,93 439,25

Бажаєте бути завжди в курсі самих актуальних МСФЗ-новин?

Ваше і'мя (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

 

 

 

Обсуждение закрыто.