МСФО

Актуальні зміни МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

NewУ січні 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала документ «Ініціатива з розкриття (Поправки до МСБО (IAS) 7)» («Disclosure Initiative (Amendments to IAS 7)». Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів” щодо розкриття інформації … Читать далее »

Очікувані зміни щодо методів списання запасів

images-10Коли мова заходить про облікову політику, майже не першим приходить на думку вибір методів списання (визначення собівартості) запасів. А чи дійсно в цьому питанні є вибір? До речі це питання зараз в полі зору Ради з МСФЗ і можна сподіватися … Читать далее »

Резерви під знецінення фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю і переоцінюються через інший сукупний дохід

1384960145Чи можна створювати резерви під знецінення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю? Якщо так, то як правильно відображати в бухгалтерському обліку нарахування таких резервів?

Стосовно фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю створення резервів під їх знецінення не передбачено … Читать далее »

Облік відсотків за займами засновників

9068397799FD74A981C131989AD51Засновник  надає підприємству поворотний займ під відсотки. Сума нарахованих відсотків визнається як витрати або як елемент капіталу, виходячи з того, що це операція з власником?

 

Відповідь:
Порядок відображення відсотків буде залежати від того, чи під ринковий відсоток надав власник такий
Читать далее »

Использование МСФО в Японии продолжает расширяться

скачанные файлы (2)По состоянию на 30 июня 2016 года, 141 компания, представляющих почти 30% от рыночной капитализации Токийской фондовой биржи (TSE) приняли или планируют принять МСФО. Из 141 компании 115 уже приняли или находятся в процессе принятия МСФО и 26 публично заявили, … Читать далее »