МСФО

Боргові цінні папери та модель справедливої вартості через інший сукупний дохід

images

25 вересня відбувся великий партнерський тренінг-семінар «Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами в 2017 році» (http://amsfo.com.ua/operacij-z-cinnimi-paperami-v-2017-roci-buxgalteskij-ta-podatkovij-oblik/), який був присвячений питанням обліку відповідно до МСФЗ 9 і оподаткування операцій з цінними паперами. На семінарі чималу зацікавленість викликала Читать далее »

Чи можуть сьогодні українські підприємства застосовувати МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по контрактам з клієнтами»?

msfz-15МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка по контрактам з клієнтами» був прийнятий в травні 2014 року і первісно повинен був застосовуватися для першої річної фінансової звітності за МСФЗ для періодів, що починаються з 1 січня 2017 року або пізніше. Але після того, … Читать далее »

Коротко про IFRIC 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток»

nalog6Невизначеність при відображенні податку на прибуток виникає, коли компанія застосовує такий підхід до розрахунку податків, за якого існує невизначеність щодо того, чи визнає податковий орган його правомірним. Під невизначеною податковою позицією розуміється сума зобов’язань (або активів) з податку на прибуток, … Читать далее »

Рада з МСФЗ продовжує обговорення практики застосування МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”

500Нагадаємо, що МСФЗ 13 визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Цей стандарт застосовується саме у тих випадках, коли інший МСФЗ … Читать далее »

МСФО 8 «Операционные сегменты» в фокусе изменений

mozaikaСовет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) 29 марта для проведения консультаций с общественностью опубликовал предлагаемые поправки в МСФО 8 «Операционные сегменты».

МСФО 8 «Операционные сегменты» был выпущены в 2006 году и регламентирует раскрытие информации об операционных сегментах, продуктах

Читать далее »