Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами

Семінар-тренінг для компаній, які здійснюють операції з цінними паперами, та їх аудиторів

Найближчі дати:

 • 19 січня 2018 р., Київ

Програма тренінг-семінару:

Сесія 1 – Новації в бухгалтерському обліку цінних паперів в контексті МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”

 1. Класифікація фінансових інструментів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 2. Поняття бізнес-моделі та їх види.
 3. SPPI-тест та його застосування для класифікації фінансових інструментів.
 4. Рекласифікації фінансових інструментів при першому застосуванні МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 5. Міграції фінінструментів між групами за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 6. Практичні приклади обліку фінансових інструментів.
 7. Застосування моделі очікуваних збитків при знеціненні фінансових інструментів за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 8. Практичний приклад відображення в обліку знецінення фінансових інструметів.

Сесія 2 – Особливості податкового обліку операцій з цінними паперами

 1. Оподаткування операцій з цінними паперами: норми ПКУ повністю змінені з 01.01.2017 р. та передбачають окремий облік в т.ч. доходів, витрат від переоцінки цінних паперів – детальний аналіз в ході семінару, числові приклади із заповненням рядків додатків ЦП, РІ за наявності позитивного (відємного) результату звітного періоду від реалізації, переоцінки цінних паперів.
 2. Податковий облік операцій з повернення цінних паперів.
 3. Податковий облік операцій з цінними паперами власного випуску.
 4. Податковий облік операцій з деривативами та операцій з цінними паперами РЕПО.
 5. Податковий облік операцій з облігаціями: при здійсненні операцій з відсотковими облігаціями між датами виплати відсотків, при погашенні облігацій, при здійсненні операцій з валютними облігаціями.
 6. Податковий облік операцій з векселями: при здійсненні операцій з купівлі-продажу векселів, при здійсненні видачі та погашення.
 7. Податковий облік операцій з корпоративними правами, в іншій, ніж цінні папери формі.
 8. Формування податкових різниць при застосуванні методу участі в капіталі.
 9. Податовий облік операцій з дооцінки цінних паперів, відображеної у складі іншого сукупного доходу в розясненнях ДФСУ.
 10. Податковий облік корпоративних прав, емітента яких визнано банкрутом, або припинено як юридичну особу у звязку з ліквідацією.

Деталі:

Роздатковий матеріал
Обід та кава-паузи
Комплект бухгалтерских документів
Час занятьз 10-00 до 17-00
Вартість навчання 1 600 грн.
для членів ГС “ПАБУ”знижка 10%
Місце проведенням. Київ, вул. Борисоглібська, 11 (у приміщенні ДП «ФЕСТО»)

Лектори:

Харламова Олена

– член Аудиторської палати України, Генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “МАСБА”, віце-президент ГС “ПАБУ”, експерт з МСФЗ (сесія 1).

Гальчук Лариса

– сертифікований аудитор, директор АФ «Тимлар-Аудит», експерт з оподаткування операцій з цінними паперами (сесія 2).

Партнер тренінг-семінару Тимлар

 Надіслати заявку >>>