Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними засобами в 2017 році

Семінар-тренінг для бухгалтерів підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ

Найближчі дати:

 • 11 грудня 2017 р., Київ

Програма семінар-тренінгу:

Сесія 1 – Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку

 1. Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку: професійний погляд і судження.
 2. Визнання та первісна оцінка основних засобів за МСФЗ (критерії, собівартість, забезпечення під ліквідацію, багатокомпонентність, тощо).
 3. Моделі собівартості і переоціненої вартості за МСФЗ: особливості практичного застосування.
 4. Підходи до переоцінок основних засобів: практичні аспекти відображення в обліку і звітності.
 5. Нюанси амортизації основних засобів за МСФЗ.
 6. Порядок та процедури знецінення та відновлення корисності основних засобів.
 7. Рекомендації щодо розкриття інформації про основні засоби у Примітках до фінансової звітності.

 
Сесія 2 – Особливості податкового обліку операцій з основними засобами в 2017 р.

 1. Порядок розрахунку податкової амортизації. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів, при здійсненні переоцінки та ліквідації чи продажу об’єктів основних засобів.
 2. Застосування з 01.01.2017 р. прискореної амортизації основних засобів 4 групи: норми ПКУ доповнені.
 3. Врахування суми переоцінки основних засобів при нарахуванні амортизації, при реалізації основних засобів до 2017 р., в 2017 р.
 4. Податковий облік операцій з безоплатно отриманими основними засобами;
 5. Податковий облік операцій з орендованими основними засобами
 • облік ремонтів, поліпшень орендованих основних засобів, визначення податкової групи;
 • облік недоамортизованої частини ремонту орендованих основних засобів при закінченні договору оперативної оренди.

6. Оподаткування операцій з невиробничими основними засобами: норми ПКУ змінені з 01.01.2017 р.: відображення різниць при здійсненні ремонтів, нарахування амортизації, продажу та ліквідації об’єктів невиробничих основних засобів.

7. ПДВ при вимушеній ліквідації об’єктів основних засобів: документальне оформлення.

8. Податковий облік операцій страхування об’єктів основних засобів, отримання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

9. Здійснення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерському та податковому обліку.

Деталі:

Роздатковий матеріал
Обід та кава-паузи
Комплект бухгалтерских документів
Час занятьз 10-00 до 17-00
Вартість навчання 1 500 грн.
для членів ГС “ПАБУ”знижка 10%
Місце проведенням. Київ, вул. Борисоглібська, 11 (у приміщенні ДП «ФЕСТО»)

Лектори:

Харламова Олена

– член Аудиторської палати України, Генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “МАСБА”, віце-президент ГС “ПАБУ”, експерт з МСФЗ (сесія 1).

Гальчук Лариса

– сертифікований аудитор, директор АФ «Тимлар-Аудит», експерт з оподаткування податком на прибуток, ПДВ (сесія 2).

Партнер тренінг-семінару Тимлар

 Надіслати заявку >>>