Безвідсоткова поворотна фінансова допомога: особливі випадки дисконтування

DISCOUNTКомпанія надала безвідсоткову поворотну фінансову допомогу 31 березня 2019 року в сумі 4 050 тис.грн. Умовами угоди передбачено, що повернення суми наданої допомоги здійснюється рівними частинами (по 270 тис. грн.), починаючи з квітня 2020 року, а до цього періоду погашення основної суми боргу не передбачено. Прийнятна ставка дисконтування на дату надання допомоги складає 22%. Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку таку безвідсоткову поворотну  фінансову допомогу?

Безвідсоткова поворотна фінансова допомога є фінансовим інструментом, тому її облік регламентується МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Первісне визнання фінансового інструменту має здійснюватися за справедливою вартістю. У випадку із безвідсотковою фінансовою допомогою її номінальна вартість не відповідає справедливій, а під справедливою вартістю у даному випадку доречно розуміти  теперішню вартість цієї допомоги, яку можна визначити за формулою:

4 050 000 грн./(1+22%)2,25 = 2 589 080 грн.

В наведеній формулі 4 050 000 грн. – це номінальна вартість наданої допомоги,  22% — прийнятна ставка дисконтування, 2,25 – кількість років до дати погашення.

Відповідно різниця між номінальною і теперішньою вартістю суми допомоги, яка дорівнює 4 050 000 – 2 589 080 = 1 460 920 грн., має бути визнана як дисконт на дату надання, що у бухгалтерському обліку буде відображено наступним чином:

  • Дт Довгострокова дебіторська заборгованість  4 050 000
  • Кт Грошові кошти 4 050 000
  • Дт Інші витрати  1 460 920
  • Кт Дисконт за довгостроковою дебіторською заборгованістю 1 460 920

Для правильного відображення в бухгалтерському обліку амортизації дисконту за довгостроковою дебіторською заборгованістю необхідно розрахувати ефективну ставку відсотка, яка може бути розрахована за допомогою формул Excel. Розрахунок має наступний вигляд:

Період Графік платежів
Березень 2019 —            2 589 080 (вказується теперішня вартість суми допомоги)
Квітень 2019 0,00
Травень 2019 0,00
Червень 2019 0,00
Липень 2019 0,00
Серпень 2019 0,00
Вересень 2019 0,00
Жовтень 2019 0,00
Листопад 2019 0,00
Грудень 2019 0,00
Січень 2020 0,00
Лютий  2020 0,00
Березень 2020 0,00
Квітень 2020 270 000,00
Травень 2020 270 000,00
Червень 2020 270 000,00
Липень 2020 270 000,00
Серпень 2020 270 000,00
Вересень 2020 270 000,00
Жовтень 2020 270 000,00
Листопад 2020 270 000,00
Грудень 2020 270 000,00
Січень 2021 270 000,00
Лютий  2021 270 000,00
Березень 2021 270 000,00
Квітень 2021 270 000,00
Травень 2021 270 000,00
Червень 2021 270 000,00
Ефективна ставка =ВСД(сукупність всіх платежів за графіком)=2,2867%

Використовуючи отриману ефективну ставку 2,2867%, складається графік амортизації дисконту з урахуванням запланованих платежів:

Період Борг (балансова вартість на початок періоду) Доходи від амортизації дисконту (балансова вартість на початок періоду х ефективна ставка) Платіж Борг (балансова вартість на кінець періоду)
Квітень 2019 2 589 080 59 203     2 648 283
Травень 2019 2 648 283 60 557     2 708 840
Червень 2019 2 708 840 61 942     2 770 782
Липень 2019 2 770 782 63 358     2 834 140
Серпень 2019 2 834 140 64 807     2 898 947
Вересень 2019 2 898 947 66 289     2 965 236
Жовтень 2019 2 965 236 67 805     3 033 041
Листопад 2019 3 033 041 69 355     3 102 396
Грудень 2019 3 102 396 70 941     3 173 337
Січень 2020 3 173 337 72 563     3 245 901
Лютий  2020 3 245 901 74 223     3 320 123
Березень 2020 3 320 123 75 920     3 396 043
Квітень 2020 3 396 043 77 656 270 000     3 203 699
Травень 2020 3 203 699 73 258 270 000     3 006 956
Червень 2020 3 006 956 68 759 270 000     2 805 715
Липень 2020 2 805 715 64 157 270 000     2 599 872
Серпень 2020 2 599 872 59 450 270 000     2 389 322
Вересень 2020 2 389 322 54 636 270 000     2 173 958
Жовтень 2020 2 173 958 49 711 270 000     1 953 669
Листопад 2020 1 953 669 44 674 270 000     1 728 342
Грудень 2020 1 728 342 39 521 270 000     1 497 864
Січень 2021 1 497 864 34 251 270 000     1 262 115
Лютий  2021 1 262 115 28 860 270 000     1 020 975
Березень 2021 1 020 975 23 346 270 000        774 321
Квітень 2021 774 321 17 706 270 000        522 027
Травень 2021 522 027 11 937 270 000        263 964
Червень 2021 263 964 6 036 270 000 —                 0
1 460 920 4 050 000

У бухгалтерському обліку щомісячно буде відображатися амортизація дисконту. Для квітня 2019 року проводки будуть наступними:

  • Дт Дисконт за довгостроковою дебіторською заборгованістю 59 203
  • Кт Інші доходи  59 203

Аналогічні проводки будуть повторюватися щомісячно.

Відповідно з квітня 2020 року у бухгалтерському обліку буде відображатися погашення безвідсоткової поворотної  фінансової допомоги:

  • Дт Грошові кошти 270 000
  • Кт Довгострокова дебіторська заборгованість 270 000

В результаті на кінець червня 2021 року довгострокова дебіторська заборгованість за безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою буде погашена, а дисконт замортизований.

Бажаєте бути завжди в курсі самих актуальних МСФЗ-новин?

Ваше і'мя (обов'язково)

Ваш E-Mail (обов'язково)

 

 

 

 

 

 

Обсуждение закрыто.