4 денна серія оглядових вебінарів — МСФЗ-on-line!

4-ти денна серія оглядових вебінарів буде актуальна для тих слухачів, хто не знайом з МСФЗ і хоче отримати у доступній формі і зручному комфортному форматі корисну інформацію, і також буде цікавим для тих, хто хоче актуалізувати свої знання МСФЗ.

Найближчі дати:

  • 26 — 29  листопада 2018 р., ВЕБІНАР

Час проведення з 9-30 до 12-30 (з понеділка по четвер)

Програма вебінарів:

  • Концептуальна основа фінансової звітності
  • Подання фінансової звітності (МСБО 1 “Подання фінансової звітності”, МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”, МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”, МСФЗ 8 “Операційні сегменти”, МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”, МСБО 10 “Події після звітного періоду”, МСБО 24 “Розкриття інформації про зв’язані сторони”, МСБО 33 “Прибуток на акцію”, МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”)
  • Елементи фінансової звітності (МСБО 2 “Запаси”, МСФЗ 5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, МСБО 16 “Основні засоби”, МСБО 12 “Податки на прибуток”, МСФЗ 15 “Виручка по контрактам з клієнтами”, МСБО 17 “Оренда”, “МСБО 19 “Виплати працівникам”, МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій”, МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”, МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”, МСБО 23 “Витрати на позики”, МСБО 36 “Зменшення корисності активів”, МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, МСБО 38 “Нематеріальні активи”, МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”)
  • Фінансові інструменти (МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”, МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, МСФЗ 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”)
  • Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)

Вартість участі (без урахування знижок) – 1800 грн.
Вартість для членів ГС “ПАБУ” – 1600 грн.

Доповідадає  Харламова Олена Вікторівна – ректор ПВНЗ «Міжнародна академія сертифікації бухгалтерів і аудиторів», генеральний директор Агентства з МСФЗ, віце-президент Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України», AССАDipIFR, ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-Professional, доктор економічних наук, експерт з МСФЗ.

Зверніть увагу, що кількість учасників вебінару може бути обмежена можливостями вебінарної кімнати, то пропонуємо щонайшвидше зареєструватися на захід.

 Залишити онлайн-заявку >>>

Детальніше за телефонами:
  (057763 61 62, +38 (067) 904 66 46, +38 (095) 243 01 31 
Контактна особа – Наталія Свистун